Terugblik Week Wet zorg en dwang

Geplaatst op: 5 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 16 juli 2021

De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, hun naasten en voor de cliëntenraden? Tijdens de Week van de Wet zorg en dwang van 28 september tot 3 oktober 2020 vonden door het hele land meer dan 145 workshops, activiteiten, trainingen en webinars plaats over deze nieuwe wet. Miriam Stolten, projectleider Zorgbelang Inclusief, was gespreksleider bij de sessie ‘In gesprek over de betekenis van de Wet zorg en dwang’. ‘De bedoeling van, en de gedachte achter, de Wet zorg en dwang heeft meer betekenis gekregen’, zegt zij tevreden.

Miriam: ‘Tijdens de Week van de Wet zorg en dwang begeleidde ik, samen met cliëntenvertrouwenspersonen, gesprekken over de inhoud en betekenis van de wet. Het gesprek voerden we met cliënten, wettelijk vertegenwoordigers, familie en cliëntenraadsleden.’

Een man die vertegenwoordiger is van zijn moeder: ‘Nu begrijp ik wat ernstig nadeel inhoudt.’

Een cliëntenraadslid: ‘Ik heb de Wet zorg en dwang heel goed bestudeerd, maar door dit gesprek is de wet nog veel duidelijker geworden en heb ik nieuwe dingen geleerd.’

Een ervaringsdeskundige over de tijd dat zijn vriendin na een bepaald tijdstip niet op bezoek in zijn kamer mocht komen. Er werd een deurverklikker geplaatst. ‘Was de Wet zorg en dwang er maar jaren geleden al geweest, dan had ik er iets mee kunnen doen. Ik ben er nog steeds boos over.’

Pilletje in de appelmoes

‘Het waren hele verschillende gesprekken en stuk voor stuk nuttig. Juist omdat we geen taaie presentatie van de wet gaven, maar doordat we met prikkelende stellingen en voorbeelden met elkaar in gesprek raakten over eigen voorbeelden en dilemma’s.’

Deelnemers over de gesprekken: ‘Een eyeopener dat het pilletje in de appelmoes ook onder de wet zorg en dwang kan vallen.’ ‘Fijn dat er geen moeilijke woorden worden gebruikt om dit uit te leggen.’ En ook: ‘Nooit gedacht dat de wet zoveel zou omvatten. Ik dacht vanzelf aan de Zweedse band  en bedhekken maar het gaat over veel meer zaken!’

Cliëntenvertrouwenspersoon

‘De rol van de cliëntenvertrouwenspersoon heeft veel aandacht gekregen in deze week. In de gesprekken op de locaties kreeg de cliëntenvertrouwenspersoon letterlijk een gezicht. Ook de bedoeling van, en de gedachte achter, de Wet zorg en dwang heeft meer betekenis gekregen.’

‘Er werd ook duidelijk dat er nog een wereld te winnen is. De Wet zorg en dwang is soms nog een ondergeschoven kindje in organisaties. De Wet mag en moet veel meer onder de aandacht worden gebracht bij cliëntenraden, cliënten en hun naasten. Deze week is gebleken dat het kan, dus laten we die trend doorzetten! Ik draag graag mijn steentje bij, evenals de cliëntenvertrouwenspersonen!’

Miriam Stolten, Projectleider Zorgbelang Inclusief

Meer weten