Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend

Geplaatst op: 11 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 16 juli 2021

Vanaf vandaag wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten.

Als de versoepeling van de bezoekregeling in de praktijk goed werkt dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten.

De volgende instellingen zijn door de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-regio’s geselecteerd voor de versoepeling van de bezoekregeling:

GGD Naam zorgaanbieder
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Rivas
GGD Amsterdam Zonnehuisgroep Amstelland
GGD Brabant-Zuidoost Savant Zorg
GGD Drenthe Zorggroep Tangenborgh en Zorggroep Noorderboog
GGD Flevoland Zorggroep Oude en Nieuwe Land
GGD Gelderland-Zuid Waalboog
GGD Gooi & Vechtstreek De Oude Pastorie
GGD Groningen Noorderzorg
GGD Haaglanden WoonZorgcentra Haaglanden
GGD Hart voor Brabant Brabantzorg
GGD Hollands Midden Topaz
GGD Hollands Noorden Woonzorggroep Samen
GGD IJsselland Saxenburgh Groep
GGD Limburg Noord De Zorggroep
GGD Noord- en Oost-Gelderland Sensire
GGD regio Utrecht St Pieters en Bloklands Gasthuis
GGD Rotterdam-Rijnmond Stichting Humanitas
GGD Twente n.v.t.
GGD West-Brabant Thebe
GGD Zaanstreek-Waterland Evean
GGD Zeeland Werkt voor Ouderen
GGD Zuid-Limburg Meandergroep
VGGM Opella
Veiligheidsregio Fryslân Kwadrantgroep
VRK  (GGD Kennemerland) Viva Zorggroep en Kennemerhart

Bezoekregeling

Sinds 20 maart kunnen bewoners van verpleeghuizen geen bezoek ontvangen. Er mag alleen bezoek komen bij mensen die stervende zijn. De bezoekregeling voor verpleeghuizen is ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Op dit moment komen er nagenoeg geen nieuwe locaties met een besmetting bij, al blijven mensen in verpleeghuizen kwetsbaar.

Tegelijkertijd beseft het kabinet dat het voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers heel zwaar is om dit lang vol te houden. Met een groep experts – op het terrein van o.a. ouderengeneeskunde, verpleging, ethiek, virologie – is er daarom gewerkt aan een aangepaste bezoekregeling, die nu eerst in een aantal verpleeghuizen wordt gestart.

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen

Om deze aangepaste bezoekregeling in de betreffende verpleeghuislocaties goed te organiseren, hebben ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl een handreiking gemaakt. Deze handreiking voorziet in een weloverwogen aanpak, waarbij de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk blijven. Elk van de startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de regiebehandelaren. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De handreiking wordt steeds geactualiseerd op basis van de ervaringen uit de praktijk.

Download de meest actuele versie van de Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen

Contact zonder versoepeling

In alle andere verpleeghuizen en kleinschalige woonvoorzieningen in het land zal het bezoekverbod vooralsnog van kracht blijven. Op locaties waar nog geen versoepeling mogelijk is, doen verpleeghuizen en professionals er alles aan om bewoners en naasten op andere manieren met elkaar in contact te laten blijven. Hiervoor zijn de afgelopen periode tal van mooie in initiatieven ontwikkeld.

Bronnen: rijksoverheid.nl en actiz.nl

Meer weten