De Jonge: ‘Waardigheid en trots op locatie draait volop’

Geplaatst op: 22 mei 2019
Laatst gewijzigd op: 30 december 2021

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie heeft een goede start gemaakt. Een kleine tweehonderd locaties voor verpleeghuiszorg hebben zich aangemeld voor deelname aan het programma. Zo blijkt uit de voortgangsrapportage die vandaag door minister De Jonge aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Minister de Jonge beschrijft in zijn Kamerbrief de voortgang van zijn plan Thuis in het Verpleeghuis, waar Waardigheid en trots op locatie onderdeel van is. ‘Waardigheid en Trots op locatie draait volop.  Deelnemende instellingen geven aan positief te zijn over de geboden ondersteuning’, aldus De Jonge.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In totaal nemen aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 194 locaties deel aan het programma Waardigheid en trots op locatie. Zowel grote als kleine locaties nemen deel. Gevraagd naar hun motivatie wordt ‘inzicht krijgen in waar de locatie staat ten aanzien van de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ het meest genoemd. Daarnaast verwachten deelnemers aanknopingspunten of tips voor verbeteringen of ondersteuning bij het verbeteren.

Ruimte voor verbetering bij gesprek over leven en zorg

Eén van de bijlages van de voortgangsrapportage is het rapport In gesprek over leven en zorg in het verpleeghuis van AEF. Het rapport gaat over hoe familie, bewoners en professionals  over de beleving van leven en zorg in het verpleeghuis praten. Volgens de onderzoeker leveren de gesprekken in verpleeghuizen een positief beeld op: een eindgesprek levert hier geen ander (of eerlijker) beeld op; in die zin is er dus geen verschil met de gesprekken over leven en zorg die tijdens een zorgtraject worden gevoerd. Lees het artikel met quotes uit het rapport.

Hoe praten familie, bewoners en professionals over de beleving van leven en zorg in het verpleeghuis? Het rapport In gesprek over leven en zorg in het verpleeghuis gaat in op deze vraag. Op basis van de bevindingen geeft de onderzoeker advies om dit gesprek te verbeteren. Want daar is zeker nog ruimte voor, blijkt uit deze verkenning.

‘Het waardevolle voor verpleeghuizen van deelname aan Waardigheid en trots op locatie is dat het ze in staat stelt om heel gericht en goed onderbouwd zelf een foto te maken van hoe een locatie ervoor staat ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’, zegt Anneke Augustinus, directeur programmamanagement van Vilans en verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. ‘Het geeft een beeld van wat goed gaat en waar de aandachtspunten voor verbetering liggen. Daarom spreek ik inmiddels ook veel liever van zelfanalyse dan van “scan”. Het daarop volgende kwaliteitsgesprek maakt helder voor ze op welke punten ze voor kwaliteitsverbetering aan de slag kunnen of eventueel ondersteuning kunnen krijgen. Medewerkers van de locaties zijn open en zelfkritisch in de gesprekken.’

Cliënttevredenheid

Op basis van de 194 aangemelde locaties wordt het aantal cliënten dat het programma bereikt geschat op 13.000 cliënten. Teamcoach Roel van Veen van locatie De Wijngaard (Accolade Zorg): ‘Uit de zelfanalyse kwam naar voren dat we er best goed voorstaan met de kwaliteit die we onze bewoners bieden, maar dat er ook wel wat aandachtspunten zijn waarop we ondersteuning kunnen gebruiken: bewegingsvrijheid, intimiteit en seksualiteit, cliëntervaringen. Van de coaches van Waardigheid en trots kregen we tools aangereikt om hiermee aan de slag te gaan. De medewerkers op de locatie kregen door deelname een positieve drive die daarna echt door de hele organisatie heen ging. Het gaf echt een gevoel van “We zijn goed bezig”, een gevoel van trots. Aan de reacties op cliënttevredenheidsonderzoeken en op ZorgkaartNederland merken we ook dat dit afstraalt naar de bewoners.’

Lerende netwerken

Het is nu zaak het ondersteuningsprogramma stap voor stap verder te ontwikkelen, stelt Augustinus. ‘Hierbij kijken we ook naar de vraag hoe we de lerende netwerken er een rol in kunnen geven’, zegt ze, ‘zodat het nóg meer van de sector zelf wordt. We organiseren themabijeenkomsten en natuurlijk kwam het aan bod tijdens het congres Thuis in het Verpleeghuis.’

Meer weten