Blijvend prikken met AstraZeneca voor 60-plus en weinig nieuwe besmette locaties

Geplaatst op: 14 april 2021
Laatst gewijzigd op: 15 april 2021

Mensen vanaf 60 jaar blijven een prik met AstraZeneca krijgen en het aantal nieuw gemelde, besmette locaties van instellingen voor ouderen blijft laag. Dit schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in zijn Kamerbrief van 13 april 2021.

AstraZeneca blijft de vaccinatie voor mensen vanaf 60 jaar. Mensen onder de 60 jaar ontvangen een ander vaccin. Minister De Jonge volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Die stelt dat het risico op gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 bij 60-plussers vele malen groter is dan het risico op de zeer zeldzame gemelde bijwerking van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen onder de 60 jaar.

Daling aantal infecties corona verpleeghuis zet door

Positief nieuws voor locaties van instellingen voor ouderen. Het aantal nieuw gemelde, besmette locaties blijft laag en hetzelfde geldt voor het aantal positief geteste bewoners van deze instellingen. Bij de verpleeghuisbewoners zet de daling van het aantal infecties, die is ingezet na de invoering van vaccinatie begin 2021 nog steeds door. Hierdoor is er een geleidelijke herbezetting van lege verpleeghuisplekken. De sterfte in de langdurige zorg is volgens het CBS nu lager dan de gebruikelijke sterfte rond deze tijd van het jaar.

Na de eerste golf is het aantal opgenomen bewoners in instellingen voor ouderenzorg met ongeveer 5000 gedaald. Dat is een afname van 4 procent ten opzichte van de 127.000 opgenomen personen voor de eerste golf. In de zomermaanden is de leegstand afgenomen door herbezetting. Tijdens de tweede golf nam de leegstand weer toe door hogere sterfte in de verpleeghuizen als gevolg van COVID-19. Dit blijkt uit de weekcijfers van het CBS.

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal nieuwe besmettingen en sterfte vanaf 1 juli 2020 weergegeven.

Besmette Locaties

  • Wekelijks raken nog nieuwe locaties besmet. Het gaat in totaal om 81 locaties in de afgelopen twee weken (41 in week 13 en 40 in week 14).
  • Op een aantal locaties waar sprake was van een besmetting, zijn in de afgelopen 28 dagen geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Het gaat in totaal om 117 locaties in de afgelopen twee weken (58 in week 13 en 59 in week 14).
  • De laatste weken is het aantal locaties waar de besmetting ten einde is hoger dan het aantal nieuwe locaties met een besmetting, zodat per saldo het aantal locaties met één of meer besmettingen afneemt. Het RIVM schat dat op 10 april 2021 bij 173 verpleeghuislocaties sprake was van een vastgestelde COVID-19-besmetting. Dat is ca. 7 procent van het aantal locaties. Het ging om het aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen sprake was van ten minste één vastgestelde COVID-19 besmetting op basis van een positieve test.
  • Het hoogst aantal besmette verpleeghuislocaties was op 8 januari. Toen waren er besmettingen op 858 locaties.

Vaccineren medewerkers langdurige zorg

Van de medewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning (huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding dementerende ouderen), gehandicaptenzorg en de PGB-zorgverleners heeft een deel al een eerste vaccinatie gehad. Voor hun tweede vaccinatie kunnen zij, zoals door de Gezondheidsraad geadviseerd, het AstraZeneca-vaccin krijgen. De groep die nog geen eerste vaccinatie heeft gehad en van wie de afspraak is afgezegd, zal het BioNTech/Pfizer-vaccin worden aangeboden. De GGD benadert hen vanaf komend weekend. Zij kunnen dan een nieuwe afspraak maken voor een van de komende weken. De groep medewerkers tussen 60-65 krijgt het vaccin van AstraZeneca. De vaccinatie van deze groep wordt vervolgd bij de GGD’en.

Bron: tweedekamer.nl

Meer weten