Ketenpartijen verpleeghuiszorg tekenen convenant informatie-uitwisseling

Geplaatst op: 12 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 12 februari 2021

Zeven ketenpartijen in de verpleeghuiszorg hebben een convenant getekend om informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. Met de ondertekening van het convenant bezegelen de partijen afspraken die zij in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) hebben gemaakt. Op 11 maart vindt er een online informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders over de implementatie van de afsprakenset plaats.

Gestroomlijnde uitwisseling kwaliteitsinformatie

Eén van de voorwaarden om de verpleeghuiszorg te verbeteren is een meer gestroomlijnde uitwisseling van kwaliteitsinformatie over deze zorg. Zorgaanbieders wisselen op verschillende momenten en manieren informatie uit met verschillende partijen, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en Zorginstituut Nederland. Zorgaanbieders leveren onder meer informatie aan op basis van indicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg

Met de ondertekening van het convenant bezegelen de partijen afspraken die zij in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) hebben gemaakt. De afspraken zijn bedoeld om knelpunten in de uitwisseling van gegevens op te lossen. Gezamenlijk doel is om de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Via KIK-V worden bestaande gegevens die zorgaanbieders registreren, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van zorg, efficiënter gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens uit processen en systemen die zorgaanbieders gebruiken. Zij ervaren hierdoor minder administratieve lasten. De partijen die de gegevens verzamelen, zoals NZa, IGJ en zorgkantoren, ontvangen informatie die beter op hun vraag is afgestemd.

11 maart – Informatiebijeenkomst

Op donderdag 11 maart van 14.00 – 15.30 uur is er een online informatiebijeenkomst over de implementatie van de afsprakenset KIK-V. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zorgaanbieders die meer willen weten over wat KIK-V voor hen betekent en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden. Zorgaanbieders die al deelnemen aan KIK-V vertellen over hun ervaringen. Zo hoort u van uw vakcollega’s wat KIK-V betekent in de dagelijkse praktijk, in het werkproces en wat het oplevert. De bijeenkomst is zowel voor beleids- als ICT-medewerkers interessant.

Zeven ketenpartijen

De zeven ketenpartijen die het convenant hebben ondertekend zijn: Patiëntenfederatie Nederland, brancheorganisatie Actiz, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland.

Meer weten