Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst 2018

Geplaatst op: 19 december 2018
Laatst gewijzigd op: 13 augustus 2021

De Challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’ van het ministerie van VWS geeft innovatie in de verpleeghuissector een impuls door aandacht te schenken aan verpleeghuizen die technologische initiatieven implementeren. Het gaat hierbij om structurele innovatieve toepassingen. Op deze manier wordt aan de hand van bestaande technologie de kwaliteit en de veiligheid van zorg vergroot. Ook wordt het werk van de zorgverlener aantrekkelijker gemaakt.

Deelname challenge
Om deel te nemen aan de challenge zijn twee voorwaarden gesteld. De zorginstelling moet met minimaal één andere zorginstelling en in overleg met het zorgkantoor een voorstel indienen voor de bewezen effectieve technologie en de technologie moet al in de dagelijkse praktijk worden toegepast. Zorginstellingen konden zich tot 1 maart 2018 aanmelden. Een onafhankelijke jury beoordeelde de aanmeldingen en in april 2018 vond een startbijeenkomst plaats. Hierbij werden acht initiatieven geselecteerd. Bijna elk initiatief bestaat uit een verpleeghuis dat gebruik maakt van een bepaalde technologie en een verpleeghuis dat deze technologie wil gaan implementeren. De initiatieven worden door vier adviesbureaus ondersteund bij de implementatie van de desbetreffende technologie.

Prijsuitreiking

Aan de hand van een nulmeting, tussenmeting en eindmeting stellen de initiatieven een rapport op over de effecten van de implementatie van de technologie vanuit het oogpunt van de verpleeghuisbewoners, zorgverleners en het bestuur van de zorginstellingen.

Op 21 januari wordt de winnaar tijdens de E-health week gekozen, uit acht genomineerden. Deze zorginstelling mag zich ‘Verpleeghuis van de Toekomst 2018’ noemen. Ook wordt een uitje aangeboden aan het team dat heeft meegewerkt aan de implementatie van de desbetreffende technologie. Maar echte verliezers zullen hier niet zijn. Eigenlijk heeft iedere zorginstelling die aan de challenge meedoet al gewonnen.

Genomineerden

Acht initiatieven doen aan de Challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’ mee in 2018. Voor alle initiatieven is een filmpje gemaakt over de technologie die is geïmplementeerd en een interview met de zorginstelling, zie het onderstaande overzicht.

1. Vitalis Brunswijck – Domotica

2. Pennemes – Gezonde Natuurlijke Leefomgeving

3. Zorggroep Tangenborgh – Zorghorloge

4. ZorgSpectrum – Slimme sensor matras

5. ZorgSpectrum en Saxenburgh Groep – Identifi

6. Zorgcirkel en Evean – Video Observatie Systeem

7. Evean – Incontinentie Technologie

8. Pieter van Foreest – Smart Glass

Meer weten