Careyn van start met VPT in 5 gemeenten

Geplaatst op: 13 februari 2023
Laatst gewijzigd op: 13 februari 2023

Op 1 februari startte zorgorganisatie Careyn met het aanbieden van Volledig Pakket Thuis (VPT) in de gemeenten Brielle, Maassluis, Rozenburg, Maarssen en Vleuten-De Meern. Daarmee maakt Careyn het in deze gemeenten mogelijk om thuis de volledige zorg te ontvangen die zij nodig hebben om in hun eigen woning te kunnen blijven. Langer thuis blijven: veilig, vertrouwd en verzorgd. Deze stap maakt deel uit van het verleggen van de focus binnen Careyn naar ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’ volgens de beleidslijnen van het VWS-programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Zo blijft de zorg van Careyn ook in de toekomst toegankelijk voor cliënten.

Om in aanmerking te komen voor VPT heeft de cliënt dezelfde indicatie nodig als voor een opname in het verpleeghuis. Toch spreekt Careyn nadrukkelijk niet over verpleegzorg als het gaat over VPT. Nicole Vooijs, zorgmanager in Rozenburg, legt uit dat de VPT zorg duidelijk verschilt van de verpleeghuiszorg. ‘We kijken veel minder door een zorgbril. Er is veel meer tijd en aandacht voor de cliënt en het team bestaat voor een groot deel uit leefondersteuners. ‘

Leefondersteuners: Menselijke ondersteuning op maat

Wat de leefondersteuners doen, zal per cliënt verschillen. ‘We kijken heel goed wat iemand nog zelf kan,’ legt Vooijs uit. ‘Zelf of met ondersteuning van bijvoorbeeld de partner, familie of buren. Maar die ondersteuning kan ook bestaan uit technologie zoals alarmering, digitale sleutelkluis, medicijndispenser of geavanceerde leefstijlmonitoring’.

Voor Careyn staat altijd voorop dat de zorg voor haar cliënten menselijk blijft. Vooijs zegt ‘Gezellig een kopje koffie drinken, samen de dag doornemen of een korte wandeling. Het hoort er allemaal bij ‘. Cliënten mogen een compleet pakket van welzijn, zorg en servicediensten (met bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning en maaltijdvergoedingen) verwachten die Careyn volledig afstemt op de situatie van de cliënt.

De algemene huisartsenzorg, tandheelkundige zorg en geneesmiddelen vallen buiten de VPT. De cliënt blijft ook zelf verantwoordelijk voor de woonlasten (huur/hypotheek, energie en dergelijke) en aanpassingen aan de woning.

Aantrekkelijk alternatief voor de wachtlijst

Met VPT biedt Careyn cliënten een aantrekkelijk alternatief voor een plek op de wachtlijst. Ook bij deze organisatie staan er steeds meer mensen op die wachten op een plekje in een verpleeghuis. Het alternatief van VPT is dan aantrekkelijk omdat een cliënt dan veel sneller kan worden geholpen. Hij of zij hoeft dan bovendien niet te verhuizen, maar blijft gewoon in de eigen vertrouwde omgeving wonen, omringd door de mensen die de cliënt kent en vertrouwt. Het mes snijdt zo dus aan twee kanten. Voor Careyn is VPT een middel om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te laten zijn en voor de cliënten biedt het rust en geborgenheid.

Op dit moment werkt Careyn in de 5 genoemde gemeenten met kleine teams die een beperkt aantal cliënten kunnen bedienen. De zorgorganisatie verwacht echter snel zowel de capaciteit als ook het gebied waarin VPT beschikbaar is uit te kunnen breiden.

Bron: Careyn

Meer weten?