Eerste groep verpleeghuizen start met nieuwe bezoekregeling

Geplaatst op: 6 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 8 november 2021

Vanaf maandag 11 mei gaat een nieuwe bezoekregeling gelden voor een eerste groep verpleeghuislocaties, waar onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner wordt toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties, kan de nieuwe bezoekregeling vanaf 25 mei mogelijk voor meer verpleeghuislocaties gelden. Dit maakte minister De Jonge op 6 mei bekend tijdens de persconferentie over de aangepaste coronamaatregelen.

Per GGD-regio kan in principe één verpleeghuis deelnemen aan de aangepaste bezoekregeling. Volgende week zal bekend worden om welke verpleeghuislocaties het gaat.

Voorwaarden deelname bezoekregeling

De directeur Publieke Gezondheid van de desbetreffende GGD-regio zal bepalen welk verpleeghuis mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.

  • Alleen verpleeghuizen die vrij zijn van coronabesmettingen kunnen in aanmerking komen voor deelname.
  • Ook worden er onder andere voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.
  • Bovendien is het belangrijk dat bij bezoek de anderhalve meter afstand kan worden gehouden.
  • Daarnaast moeten de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de betreffende locatie hebben ingestemd.

25 mei: nieuwe bezoekregeling uitbreiden

Er is besloten tot het starten met een versoepeling van de bezoekregeling omdat op dit moment er nagenoeg geen nieuwe verpleeghuislocaties met een besmetting bijkomen. De bezoekregeling is tot stand gekomen in overleg met een groep experts op het terrein van o.a. ouderengeneeskunde, verpleging, ethiek, virologie. Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken dan kan deze per 25 mei voor meer verpleeghuislocaties van toepassing worden. Dit wordt in de week vóór 25 mei door het kabinet besloten.

Bezoekmogelijkheden

In het artikel ‘Bezoekregeling en corona: voorbeelden, tips en afwegingen’ vertellen vier organisaties over hun initiatief om bezoek mogelijk te maken onder de huidige regeling. Ze geven aan welke overwegingen meespelen voor een specifieke keuze en welke maatregelen genomen zijn om dit veilig voor iedereen te kunnen realiseren.

  • Cederhof realiseerde een dubbel hekwerk om het terras.
  • Zorggroep De Laren heeft portocabines omgebouwd tot praathuizen.
  • Icare gaat raambezoek vervangen door portocabins.
  • Zonnehuisgroep Amstelland zet hoogwerkers in voor bezoek.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer weten