Bezoekersregeling verpleeghuizen blijft van kracht

Geplaatst op: 21 april 2020
Laatst gewijzigd op: 8 november 2021

De bezoekersregeling voor verpleeghuizen kan helaas nog niet worden aangepast. Het kabinet heeft op 21 april 2020 bekend gemaakt, dat de huidige bezoekersregeling die per 20 maart van kracht is om bewoners en zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus, in ieder geval tot en met 19 mei verlengd wordt. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet opnieuw wat er voor de periode daarna nodig is. 

De bezoekersregeling houdt in dat er géén bezoek meer mag worden ontvangen binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Voor bewoners die stervende zijn geldt een uitzondering op de maatregel. Ook voor vrijwilligers met een structurele functie geldt de bezoekersregeling niet.

Pilots versoepeling bezoekersregeling

Wel geeft Minister De Jonge in zijn kamerbrief van 21 april aan dat er een aantal kleinschalige pilots uitgevoerd zullen worden, waar een verantwoorde versoepeling van de bezoekregeling plaatsvindt. Daarmee wordt inzicht en ervaring geboden. Een voorstel voor deze pilots is in voorbereiding door zes samenwerkende academische werkplaatsen ouderenzorg. Een groep bestaande uit bestuurders, professionals, wetenschappers, ethici en vertegenwoordigers van bewoners en naasten denken met met het ministerie mee over een aanpassing van de bezoekregeling. De Jonge: ‘Gebruikmakend van deze inzichten en op basis van de feitelijke ontwikkelingen in verpleeghuizen wil ik in de komende weken een besluit nemen over een bredere aanpassing van de bezoekregeling.’

Contact op afstand

De Jonge roept opnieuw op om alle mogelijke middelen in te zetten om toch contact op afstand voor de bewoners van verpleeghuizen met hun familie en naasten te realiseren.

Ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

Tot slot noemt De Jonge ook nogmaals de mogelijkheid voor verpleeghuizen om via ‘Waardigheid en trots op locatie’ hulp in te schakelen. Waardigheid en trots kan vragen van zorgaanbieders beantwoorden, deelnemers kunnen de ondersteuning van de coaches benutten bij het organiseren van een goede corona-aanpak in de eigen organisatie. Ook zorgaanbieders die nog niet aan WOL deelnemen, kunnen hiervan gebruik maken. Lees meer over deze ondersteuning.

Tips? Lees: