De 10 meestgebruikte zorg-apps op een rij

Geplaatst op: 15 april 2016
Laatst gewijzigd op: 18 november 2020

Het gebruik van zorg-apps voor het werk is in twee jaar met 15% gestegen. Meer en meer zorgorganisaties stellen een smartphone of tablet ter beschikking aan hun medewerkers.

Kennisplatform Zorg voor Beter onderzocht het gebruik van apps in het werk. 962 respondenten vulden de enquête in. Uit het onderzoek blijkt dat in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen 16% een smartphone en 18% een tablet gebruikt. In totaal (thuiszorg én intramuraal) heeft 29% een smartphone en 21% een tablet van de werkgever. Bij  hogere functies (teamleider,  staf- en beleidsmedewerker, verpleegkundig specialist en hbo-verpleegkundigen) is dit nog vaker het geval (tussen 50% en 60%) dan bij lagere functies zoals verzorgenden (29%).

10 meestgebruikte zorg-apps

In het onderzoek is ook gevraagd welke specifieke zorg-apps men gebruikt. De top 10:

  1. Farmacotherapeutisch Kompas – onafhankelijke geneesmiddeleninformatie voor zorgprofessionals (Android, iOS)
  2. Risicoscan van Zorg voor Beter – eenvoudig gezondheidsrisico’s signaleren bij ouderen (Zvb-website)
  3. Apotheek app van KNMP – informatie over medicijnen (website)
  4. Verpleegkundig rekenen van Nursing – voor bijvoorbeeld oplossingen en verdunningen, infuusstanden, bmi etc. (filmpje, Android, iOS), kost €2,69
  5. NHG-standaarden – samenvattingskaartjes van alle NHG Standaarden (Niet meer beschikbaar)
  6. Verpleegkundig zakboek – zakkaartjes, rekenen, notities (Niet meer beschikbaar)
  7. Alzheimer assistent voor mantelzorgers – uitwisselen van ervaringen en tips tussen mantelzorgers (Niet meer beschikbaar)
  8. Reanimatie app Hartstichting – ondersteuning bij het verlenen van hulp bij hartstilstand (website, Android, iOS)
  9. Meldcode – voor ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling (Android, iOS)
  10. Thuisarts – informatie over gezondheid en ziekte samengesteld door huisartsen (Niet meer beschikbaar)

Verschillende van deze apps zijn ook als windows-versie te gebruiken op een windows-computer.

Niet alleen speciaal voor de zorg ontwikkelde applicaties worden gebruikt. Ook consumentenapplicaties zoals Whatsapp worden in toenemende mate ingezet. Medewerkers ervaren het gebruik van apps als ondersteunend aan het werk en geeft aan zo meer tijd over te houden voor cliënten.