Advies NZa om ook bekostiging verpleeghuiszorg te verbeteren

Geplaatst op: 12 april 2019
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2022

Verpleeghuizen zijn vollop bezig met de implementatie van het Kwaliteitskader. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil daaraan bijdragen door de bekostiging voor de verpleeghuizen de komende jaren stapsgewijs te verbeteren. De NZa heeft daarom op verzoek van de minister een advies opgesteld. 

In het advies van de NZa wordt onder meer het volgende voorgesteld:

  • Om de door de minister beschikbaar gestelde kwaliteitsgelden op een verantwoorde manier in te zetten, is het nodig de tarieven voor verschillende zwaarte van zorg aan te passen.
  • Ook wordt gestart met een integrale vergelijking, zodat in de toekomst alle verpleeghuizen kunnen voldoen aan het kwaliteitskader.
Download de brief van de NZa aan minister Hugo de Jonge met daarin het advies over de bekostiging van de verpleeghuizen.

Kwaliteitsgelden

De kwaliteitsgelden blijven in 2020 nog apart bekostigd via een lumpsum. Daarna is het voorstel om de bekostiging te vereenvoudigen en toe te werken naar een basistarief waarin de kwaliteitsgelden zijn opgenomen. Vanaf 2021 zullen de extra middelen daarom als aparte opslag op de tarieven worden verwerkt. Zo wordt zichtbaar hoe hoog het tarief uiteindelijk zal zijn wanneer de kwaliteitsmiddelen daarin opgenomen zijn. Maar kunnen de middelen nog wel geoormerkt worden, zodat hier apart op gestuurd kan worden en maatwerk mogelijk blijft.

Integrale vergelijking

In de toekomst moeten alle verpleeghuizen kunnen voldoen aan het basisniveau zoals beschreven in het kwaliteitskader. Daarom is het belangrijk dat de tarieven voor de zorg aansluiten bij de zorgvraagzwaarte en de omstandigheden van de omgeving van waar verpleeghuizen zijn gevestigd. Het ministerie wilde graag weten of en welke niet beïnvloedbare factoren zoals de locatie van een instelling effect hebben op de kosten. De NZa heeft daarom samen met elf zorgaanbieders een eerste onderzoek gedaan naar de vraag of zorg in de grote steden duurder is dan daar buiten. Hiervoor zijn verschillende kenmerken van de zorgaanbieders vergeleken.

Uit het onderzoek blijkt dat de inhuur en het verzuim van personeel samenhangt met de locatie van de instelling. In grotere steden en in wijken met een laag sociaal economische status hebben verpleeghuizen een groter verzuim en meer externe inhuur van personeel. Het onderzoek wordt nu uitgebreid en verdiept, zodat de NZa samen met de verpleeghuizen verdere stappen in de bekostiging kan zetten. Het beoogde doel: een tarief dat voor alle aanbieders genoeg is om aan het kwaliteitskader te kunnen voldoen, rekening houdt met niet-beïnvloedbare factoren en gebaseerd is op een efficiënte bedrijfsvoering. Het komend jaar werkt de NZa met de sector aan dit nieuwe model, zodat het vanaf 2021 een plek krijgt in de bekostiging.

Bron: NZa

Meer weten