151 verbetervoorstellen kwaliteit verpleeghuizen positief beoordeeld

Geplaatst op: 21 juli 2015
Laatst gewijzigd op: 20 april 2020

151 voorstellen om de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren, zijn door cliëntenraden en zorgverleners positief beoordeeld. Deze zijn gehonoreerd voor Waardigheid en trots. De zorglocaties achter deze voorstellen krijgen van het ministerie van VWS de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp.

In totaal hebben de 151 voorstellen betrekking op zo’n 670 locaties. In Waardigheid en Trots was nog uitgegaan van 200 locaties. Dit resultaat tekent wat staatssecretaris Van Rijn betreft hoe groot de ambitie van de zorgsector is. Van Rijn: ‘Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. “Geef ons de ruimte!”, hoor ik dan. “En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn”. Dat is dus nu de weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van.’

Beoordeling plannen

De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en medewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Ze zijn geselecteerd omdat ze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt, of vanwege voorstellen voor het wegnemen van regels die niets toevoegen. Dit resultaat tekent wat Van Rijn betreft hoe groot de ambitie van de zorgsector is. Van Rijn informeert vandaag de Tweede Kamer over de voorstellen.

Regelruimte

Bij voorstellen van zo’n 60 zorgaanbieders (samen ongeveer 270 locaties) kunnen kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd worden, zonder dat regelruimte nodig is. Deze zorgaanbieders kunnen direct van start. Bij de voorstellen van zo’n 90 zorgaanbieders (samen ongeveer 400 locaties) wordt om regelruimte gevraagd om kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. De regelruimte wordt samen met de zbo’s, de zorgkantoren en de zorgaanbieders uitgewerkt in de periode tot aan half oktober.

Meer weten