Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe werk je goed samen met behandelaren in langdurende zorg thuis?

Samenwerken met de huisarts en specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie, waarom is dat zo belangrijk? Volg tijdens het congres Waardigheid en trots voor de toekomst op 1 juli de sessie ‘Langdurende zorg thuis, hoe regel je medische inzet?’

Deelnemers gaan in gesprek met een huisarts en een specialist ouderengeneeskunde over een goede samenwerking. Vilans-adviseur Barbara de Groen: ‘Zo goed mogelijk aansluiten op het leven van thuiswonende cliënten staat voorop: maatwerk in welzijn. Maar medische zorg en behandeling moet je wél samen regelen.’

Voor wie is de sessie bedoeld?

‘Voor iedereen die werkzaam is binnen de langdurende zorg thuis, ook binnen geclusterde woonvormen. Denk aan helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, beleidsmedewerkers. Het gaat om zorg vanuit volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT) en het persoonsgebonden budget (PGB).’

Wat kunnen zij verwachten?

‘We bespreken vragen als: wie is wanneer waarvoor verantwoordelijk als het om de inzet van medische zorg gaat? De huisarts is hoofdbehandelaar voor cliënten die thuis wonen, maar kan het niet alleen. De signalering door het zorgteam is belangrijk en de specifieke kennis van de specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist kan nodig zijn. Hoe maak je goede samenwerkingsafspraken? Met steeds in gedachten dat de kwaliteit van leven leidend moet zijn en de kwaliteit van zorg op orde.’

Waarom is goed samenwerken zo belangrijk?

‘Samen kun je ervoor zorgen dat de cliënt optimale zorg en ondersteuning ontvangt en de kans op vermijdbaar huisartsenbezoek of spoedopnames afneemt. Zorgorganisaties die langdurende zorg thuis bieden, gaan een rol spelen in het leven van patiënten van een huisarts. Een goede onderlinge afstemming is dan belangrijk. Een huisarts wil weten hoe de zorg rond zijn patiënt eruitziet, dat de zorg thuis ook op een verantwoorde manier geboden wordt. Het VPT-team kan de huisarts werk uit handen nemen, denk aan de vele telefoontjes voor een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis. Vaak fungeert een (wijk)verpleegkundige binnen het team als schakel en voor de huisarts kan dat bijvoorbeeld de praktijkondersteuner huisarts ouderen zijn. Als de expertise van een specialist ouderengeneeskunde nodig is, kan de huisarts deze consulteren. Want de medische problematiek van thuiswonende ouderen wordt steeds complexer. Steeds vaker speelt dementie een rol, vaak in combinatie met andere klachten.’

Volg sessies over Langdurende zorg thuis op het congres Waardigheid en trots voor de toekomst in Den Haag op 1 juli

Het thema Langdurende zorg thuis komt ruimschoots aan bod op ons congres Waardigheid en trots voor de toekomst. Bijvoorbeeld in deze sessies: 

 • Wlz-zorg thuis: hoe werkt het in de praktijk?
  Sessie 1.4 (ronde 1) en sessie 3.4 (ronde 3)
 • Denk mee en zie kansen voor de zorg van de toekomst!
  Sessie 1.5 (ronde 1)
 • Taakherschikking en 24/7 verpleegkundige ondersteuning.
  Sessie 1.6 (ronde 1)
 • Actuele VWS-beleidsontwikkelingen.
  Sessie 1.7 (ronde 1)
 • Inzicht in financiering van digitale zorg.
  Sessie 1.12 (ronde 1)
 • Proactieve zorgplanning van wijkverpleging tot in het verpleeghuis.
  Sessie 1.14 (ronde 1)
 • Langdurende zorg thuis: Hoe regel je medische inzet?
  Sessie 2.4 (ronde 2)
 • Wat willen toekomstige ouderen als ze zorg en ondersteuning nodig hebben?
  Sessie 2.5 (ronde 2) en Sessie 3.5 (ronde 3)
 • Domeinoverstijgend samenwerken: dat kan alleen als we het SAMEN doen!
  Sessie 2.6 (ronde 2)
 • Reablement: wat ga jij morgen meer, minder en niet meer doen?
  Sessie 2.7 (ronde 2)
 • Zelfredzaamheid stimuleren is makkelijker dan je denkt.
  Sessie 3.6 (ronde 3)
 • Hoe implementeer je leefpatroonmonitoring? Geleerde lessen uit de praktijk.
  Sessie 3.10 (ronde 3)
 • Aan de slag met zelfmanagement in de langdurige zorg.
  Sessie 3.16 (ronde 3)
 • Als zorgprofessionals gaan dansen met de buurt...
  Sessie 3.17 (ronde 3)

Naast sessies over Langdurende zorg thuis, kun je ook deelnemen aan sessies over onze andere thema's:  

 • Arbeidsmarkt: samen anders werken  
 • Technologie en Digitale zorg
 • Werken aan kwaliteit  
 • Samenwerken met informele zorg

Een volledig overzicht van de sessies vind je op onze congrespagina. 

Meld je aan voor het congres Waardigheid en trots voor de toekomst op 1 juli in het World Forum te Den Haag.

Heb je een voorbeeld van een minder goede en een goede samenwerking?

‘Ik ken situaties waarin zorgorganisaties heel nauwgezet VPT-zorg binnen geclusterde woonvormen ontwikkelen. Ze denken aan alles: maaltijden, dagbesteding, zorgtechnologie, noem maar op. Maar overleggen met huisartsen van de aanstaande bewoners? Niet aan gedacht! Doe je dat op het laatste moment, dan zet je hen voor het blok. Een mooi voorbeeld is het spiegelbeeld: de huisartsen worden van het begin betrokken bij het ontwikkelen van VPT-zorg. Partijen spreken af wat ze voor elkaar zullen betekenen. De resultaten van een goede samenwerking en afstemming zie je pas als je samen je eerste successen boekt.’

Wat kan een zorgprofessional de volgende dag al in de praktijk brengen?

‘Bespreek met elkaar op welke manier je de huisartsen wilt betrekken en wanneer. Denk erover na wie binnen het team het best als eerste aanspreekpunt kan dienen. Overleg met de betrokken huisartsen hoe zij een samenwerking voor zich zien. En verken ook op welke manier de andere behandelaren in je regio georganiseerd zijn en welke samenwerking met hen passend is.’

Wat is je gouden tip voor een succesvolle samenwerking?

‘Betrek de huisarts bij je plannen voor zorg aan mensen in de thuissituatie, bied vertrouwen. En doe dat vooral op tijd.’

Deel deze pagina via: