Naar hoofdinhoud Naar footer

Betere zorg dankzij adviezen verpleegkundige adviesraad (VAR)

De verpleegkundige adviesraad (VAR) van zorgorganisatie De Lange Wei helpt de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zo is er mede op advies van de VAR een wondverpleegkundige aangesteld en heeft De Lange Wei een zogeheten bladderscan aangeschaft. Het vergroten van het welzijn van cliënten is een belangrijk motivatie van VAR-voorzitter Jolanda Besselink. ‘Ik leer er zelf ook veel van.’

De VAR van De Lange Wei bestaat sinds 2015. Het functioneren van het adviesorgaan heeft in 2018 een impuls gekregen dankzij een cursus van CC zorgadviseurs. ‘Tijdens de cursus hebben we onder andere een missie en visie geformuleerd en een jaarplan met actiepunten opgesteld’, vertelt de voorzitter. ‘Daarnaast hebben we bedacht hoe we de communicatie met zorgcollega’s kunnen bevorderen.’

VAR adviseert

Een van de aandachtspunten in het jaarplan was het wondbeleid binnen De Lange Wei. Wat mag een medewerker wel en wat niet? De VAR adviseerde in samenspraak met de verpleegkundig specialist om een wondverpleegkundige aan te stellen, in het kader van het voorstel nieuw wondbeleid.  Het bestuur heeft dat advies overgenomen en inmiddels is het team uitgebreid met een wondverpleegkundige.

Een ander advies ging over het aanschaffen van een ‘bladderscan’. Dit apparaat meet hoeveel urine er achterblijft in de blaas van een cliënt. ‘Met een bladderscan kun je onnodige katheterisatie voorkomen. Die handeling is heel belastend voor de cliënt. Zo dragen we bij aan het welzijn van cliënten.’ Ook dit advies heeft De Lange Wei overgenomen.

Hartjes

Om de bekendheid van de VAR bij collega’s te vergroten, werd 14 februari, Valentijnsdag, uitgeroepen tot VAR-jaardag. De VAR-leden gingen alle teams langs met een doosje hartjes en vertelden over de VAR en wat die doet voor medewerkers en cliënten. Ook maakten ze een vlog waarin ze uitleggen waar de VAR voor staat. Daarnaast is de VAR aanwezig op de jaarlijkse informatiecarrousel van De Lange Wei.

‘De inbedding in de organisatie is een belangrijk punt van aandacht’, aldus Besselink. ‘We zijn van plan om vaker langs te gaan bij de teams en te horen wat er leeft en waar ze tegenaan lopen. Collega’s moeten ons weten te vinden als ze ideeën hebben over hoe het beter kan. Dat begint te komen.’

De cursus heeft de VAR-leden contacten opgeleverd buiten de eigen organisatie, in het lerend netwerk. ‘We deden het ondersteuningsprogramma samen met collega’s van De Merwelanden, De Blije Borgh, Huis ter Leede en Present. We hebben nog regelmatig via de mail contact, bijvoorbeeld als een van ons aan een advies werkt en even wil sparren. Daarnaast zoeken andere organisaties soms contact als ze een VAR opzetten en wat tips willen hebben.’

Doorgroeien tot regisseur

CC zorgadviseurs ontwikkelde het ‘VARiantenmodel’ met 6 typen VAR’s: organisator, opleider, adviseur, partner, beïnvloeder en regisseur. Besselink ziet de VAR van De Lange Wei nu nog vooral als adviseur, maar ze heeft de ambitie om in 5 jaar door te groeien tot regisseur. In die rol adviseert de VAR niet allen, maar denkt ze mee over het zorgbeleid en is ze betrokken bij de formulering en uitvoering daarvan.

De VAR werkt nu aan adviezen over het meten van INR-waarden bij cliënten die bloedverdunners slikken en over de aanschaf van een apparaat voor een zogeheten CRP-test. Hiermee kan beter worden gemeten of een cliënt antibiotica nodig heeft. ‘Beide apparaten geven een grote verbetering voor de cliënten. We verdiepen ons nu in de markt om een goed advies te kunnen geven.’

Pijnprotocol

In november begint de VAR na te denken over het jaarplan 2020. Daarin is in ieder geval aandacht voor de verdere invoering van het pijnprotocol, waarmee in 2019 een begin is gemaakt. Bij mensen met dementie werkt De Lange Wei met de paslac-score. ‘Het is belangrijk dat we pijn opmerken en eventueel de arts informeren. We overwegen een e-learning module aan te bieden aan medewerkers om de pijnkennis op peil te houden.’

Verder wil de VAR komend jaar een onderzoek doen naar zingeving en intimiteit/seksualiteit. De aandacht voor zingeving sluit aan bij de kwaliteitscyclus van De Lange Wei. Ook in het nieuwe kwaliteitsplan is dit een thema. ‘Het kwaliteitsplan is de verantwoordelijkheid van onze kwaliteitscoördinator Agnes von Wasserthal. Maar wij zijn daar wel nauw bij betrokken. We kijken mee en als het kan, pakken we verbeterpunten op en gaan we daarmee aan de slag.’

Alle locaties vertegenwoordigd

De VAR van De Lange Wei telt 4 verpleegkundigen: 2 van de locatie De Lange Wei, 1 van locatie De Zes Molens en 1 van de extramurale tak van de organisatie. ‘De plek in de organisatie is vergelijkbaar met die van de ondernemingsraad en de cliëntenraad’, vertelt Besselink, ‘al heeft de VAR geen wettelijke grondslag en bevoegdheden. Er is wel een reglement opgesteld voor het adviesorgaan.’

De VAR-leden komen elke maand bij elkaar. Meestal is kwaliteitscoördinator Agnes von Wasserthal ook van de partij. Elke twee maanden schuift de raad van bestuur aan. Soms nodigt de VAR andere professionals uit als ze zaken bespreken die een bepaalde discipline aangaan, bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist.

De leden van de VAR hebben in beginsel 1 uur per week om deze taak te besteden. ‘De tijd moet leren of dat genoeg is’, zegt Besselink. ‘Als we meer tijd nodig hebben, zullen we dat bespreken met onze leidinggevende.’ Ze haalt haar motivatie uit de wetenschap dat ze bijdraagt aan betere zorg en welzijn voor de cliënten. Het is ook een verrijking voor haar werk. ‘Ik heb veel contacten buiten mijn directe werk. Het is leerzaam en uitdagend. Dat maakt het erg leuk.’

Door: Jos Leijen

Deel deze pagina via: