Cultuursensitief werken in ouderenzorg met publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’

Cultuursensitief werken in de ouderenzorg met de publicatie Kleurrijke zorgverleners (pdf) van Vilans. Lees hoe zorgverleners in een divers samengesteld team, met verschillende culturele achtergronden, beter met elkaar samenwerken. Doe inzichten en tips op voor het maken van beleid en ga aan de slag aan de hand van praktijkverhalen.

Cultuursensitieve ouderenzorg

Lukt het zorgteams en de managers een brug te slaan tussen de verschillende normen en waarden door diverse culturele achtergronden binnen het verpleeghuis? Is er begrip en waardering voor elkaar op de werkvloer? Je leert hoe je deze punten verbetert binnen jouw organisatie en gaat meer cultuursensitief werken in de ouderenzorg.

De publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over visie en beleid en is vooral bedoeld voor managers en stafmedewerkers. In het tweede deel vind je praktijkverhalen, inzichten en tips dat kennisinstituut Vilans verzameld heeft tijdens de interviews. De publicatie is het resultaat van een verkennend onderzoek onder vijf zorgorganisaties. Dit helpt zorgverleners meer cultuursensitief werken in de zorg. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Pharos en Noom.

Ontwikkeling cultuursensitief werken

Vilans gaat dit jaar met meerdere partijen samen verder kennis ontwikkelen op het thema cultuursensitieve zorg. Vilans is daarom op zoek naar organisaties die bezig zijn met dit thema en met hen willen meedenken. Geïnteresseerd? Neem contact op via m.sterenborg@vilans.nl.

Barometer Culturele Diversiteit

Organisaties met meer dan 250 medewerkers kunnen vanaf 1 juli 2020 gebruik maken van de Barometer Culturele Diversiteit. Deze barometer geeft inzicht in het aandeel werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond binnen een organisatie (bron: Nieuwsbericht over barometer op cbs.nl).

Geplaatst op: 21 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 14 maart 2022