Kennisdossier leefomgeving

Een leefomgeving die aansluit bij de behoeften en wensen van de verpleeghuisbewoners. Wat komt daarbij kijken? Welke visie en welke uitgangspunten voor beleid bieden een basis om hiermee aan de slag te kunnen? Met welke aandachtspunten moet je in de praktijk rekening houden? In het kennisdossier leefomgeving vind je verschillende tools om in samenspraak met familie en bewoners de leefomgeving af te stemmen op de behoeften en wensen van bewoners. Ook delen we voorbeelden op gebied van: het inrichten van een omgeving voor mensen met dementie, de voordelen van wonen in socio-therapeutische leefmilieus en de inzet van natuur voor een gezonde leefomgeving.

3 tools: aan de slag met leefomgeving

We hebben 3 tools uitgelicht die kunnen helpen als je aan de slag wilt gaan met het verbeteren van de leefomgeving in jouw verpleeghuis.

1. Stappenplan BIJ ONS

Met het stappenplan ‘BIJ ONS: samen werken aan een thuis’ leren zorgteams hoe ze samen met bewoners en naasten de leefomgeving kunnen inrichten. Uitgangspunt hierbij is dat de behoeften van de bewoners voorop staan: je verplaatst je in hún leefwereld. De methode helpt om samen een tastbare woonvisie te maken. Die woonvisie helpt bij het (her)inrichten van een specifieke woongroep. Het gaat er in BIJ ONS ook om hoe je samenleeft en welke afspraken of leefregels daarbij passen.

2. Zelftest en videoserie passende leefomgeving

Aan de hand van 3 praktijkvideo’s krijg je inzicht in de succesfactoren bij het aan de slag gaan met een passende leefomgeving. Ook is er een korte zelftest met vragen waarmee je kunt toetsen hoe jouw organisatie staat ten aanzien van het onderwerp leefomgeving.

3. E-learning dementie en fysieke omgeving

De e-learning ‘Dementie en de fysieke omgeving’ laat zien welke factoren in de fysieke omgeving, zoals geluid, licht, visuele prikkels  kunnen bijdragen aan het blijven bestaan van probleemgedrag. In de module leer je hoe je een omgeving kunt creëren waarin de bewoner zich veilig en prettig voelt.

Inspiratie: een passende leefomgeving in de praktijk

Verschillende zorgaanbieders hebben al ervaring met het inrichten van een passende leefomgeving. We hebben een selectie van mooie praktijkvoorbeelden gemaakt.

1. Natuur maakt gelukkig in huize Pennemes

Bij Pennemes is een aantal jaar geleden het roer rigoureus omgegaan. De focus ligt hier nu op een gezonde leefomgeving die het wonen ook nog eens veel leuker heeft gemaakt. Natuur werd de leidraad voor Pennemes. Natuur en groen maakt gelukkig; het laat mensen bewegen, je komt buiten en krijgt dus zonlicht en frisse lucht, mensen slapen daardoor beter. Mensen maken sneller contact en dat werkt weer tegen eenzaamheid en somberheid.

2. Vilente: licht, kleur, natuurbeeld en beleving

‘Voor ouderen, en mensen met dementie in het bijzonder, is herkenbaarheid en een omgeving die herinneringen oproept erg belangrijk’, zegt Jobke Bekkers, regiomanager bij Vilente. Op locatie Pieter Pauw is de leefomgeving aangepakt. Jobke: ‘Onze nieuwe omgeving prikkelt de zintuigen door beleefhoeken, een unieke herkenbare ingang van de verschillende woongroepen, een straatbeeld met winkeltjes en huizen en rustgevende natuurhoeken waar bewoners rustig kunnen gaan zitten. We zijn echt heel blij met dit resultaat.’

3. Gelijkgestemd wonen in leefmilieus bij Archipel

Archipel werkt met de methode socio-therapeutische leefmilieus. Bewoners leven er in ‘gelijkgestemde’ groepen. In zo’n socio-therapeutisch leefmilieu zijn zorg, behandeling, begeleiding, activiteiten en de fysieke omgeving op elkaar afgestemd. Zoals kleurgebruik, sfeer, de interactie tussen bewoners, de benadering van de zorgmedewerkers en gezamenlijke of juist individuele activiteiten. Cliënten leven in het milieu dat het meest aan hun behoeften tegemoet komt.

Meer weten

Geplaatst op: 13 september 2022
Laatst gewijzigd op: 13 september 2022