Tools bespreekbaar maken intimiteit en seksualiteit

Veel bewoners van verpleeghuizen voelen zich eenzaam. Het helpt daarom om het onderwerp intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Zo kunnen zorgverleners en beleidsmedewerkers de bewoners ondersteunen in het aangaan van contact. Je vindt hier tools voor professional, beleidsmedewerker en student om het thema bespreekbaar te maken. Deze interventies zijn ontwikkeld door SIVIL, een lerend netwerk bestaande uit zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Zij werkten samen met Rutgers en Vilans.

Intimiteit bespreekbaar maken met poster

Het thema intimiteit en seksualiteit bespreekbaar maken kan met behulp van deze poster (met infographic). Hang hem op om meer bewustzijn te creëren over het onderwerp of het bespreekbaar te maken. Je kunt reacties inventariseren met een formulier en het daarna in een teamoverleg of met een groep bewoners bespreken. 

Gratis e-learning over bespreekbaar maken intimiteit

Hoe kun je de behoefte aan intimiteit en seksualiteit van bewoners in het verpleeghuis bespreekbaar maken? En hoe ga je om met ongewenste situaties? Doe de gratis e-learning Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Voorbeeldvragen die aan bod komen: 

  • Welke belemmeringen ervaren ouderen in verpleeghuizen? 
  • Hoeveel ouderen voelen zich beperkt door gebrek aan privacy?
  • Hoe kun je behoefte aan intimiteit ter sprake brengen? 
  • Welke invloed hebben medicijnen op seksualiteit bij ouderen?
  • Wat doe je als iemand jouw grenzen overschrijdt of flauwe grappen maakt? 

Doe de gratis e-learning over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis (30 min.) op Freelearning.nl. Deze e-learning module is ontwikkeld door AllYouCanLearn, LOCOmotion, Rutgers en Vilans.

Video’s: intimiteit bespreekbaar maken in beeld

Deze filmpjes laten medewerkers in een verpleeghuis zien hoe je het thema intimiteit en seksualiteit bepreekt en daarover reflecteert. Van elk filmpje bestaat een variant waarbij de reflectie van de zorgverlener op het gesprek wordt getoond. Bespreek de filmpjes bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg, familieavond of tijdens een training. Deze handleiding helpt jou bij het gesprek met kijkvragen, verdiepingsvragen en stellingen.

Boekje over seksualiteit

Dit boekje geeft verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden oefenstof om respectvol, zorgzaam, accepterend en weerbaar met de seksualiteit van ouderen om te (leren) gaan. Ook levert het boekje een bijdrage aan het beter bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit bij en met ouderen en chronisch zieken. Het boekje is in 2009 verschenen (auteurs Irene Muller-Schoof en Marga Hop), en in 2020 vrij toegankelijk gemaakt met bijbehorende filmpjes.  

Hoe maak je beleid rond het thema?

Het is belangrijk dat een organisatie beleid formuleert op het thema intimiteit en seksualiteit. Dit helpt om het thema een structurele plek te geven binnen de organisatie. Daarnaast biedt het medewerkers houvast die een handelingsverlegenheid kunnen hebben rond dit thema. Ook weten bewoners wat ze van de organisatie kunnen verwachten en wat de mogelijkheden zijn voor het kunnen beleven van intimiteit en seksualiteit op een voor hen prettige manier. Dit document Maak beleid: intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg geeft beknopt weer hoe je als organisatie: 

  1. Een visie ontwikkelt rondom intimiteit en seksualiteit. 
  2. Van visie naar beleid naar implementatie toe werkt. 
  3. Dit beleid verankert in de organisatie: voor bewoners en medewerkers.

Meer weten

Geplaatst op: 7 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 23 juli 2020