Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgHeupairbag

Wat is een heupairbag? 

Een heupairbag is een riem of broekje met luchtkussentjes aan beide zijden van de heup die voor een zachte landing zorgen als iemand valt. De sensoren in de riem monitoren continu iedere beweging en herkennen direct een val. CO2-patronen in de riem zorgen ervoor dat de airbags opblazen. Na een val moeten de patronen worden vervangen.

YouTube video thumbnail

Doelgroep van de heupairbag

De heupairbag is bedoeld voor:

 • Mensen met een verhoogd valrisico en het dragen van een airbag accepteren.
 • Mensen in een rolstoel en de neiging hebben om op te staan.
 • Mensen ‘s nachts vergeten dat ze lastig lopen en wel loopdrang hebben.  

De gemiddelde inzetbaarheid van de heupairbag bedraagt 8 procent onder Wlz-cliënten in de intramurale ouderenzorg. De heupairbag wordt tot nu toe vooral intramuraal toegepast, in het verpleeghuis. Toepassing van de heupairbag in de thuiszorg ligt ook voor de hand.

Binnen het programma Anders Werken en later binnen de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst' zijn businesscases opgesteld: De inzet van de heupairbag laat een positief resultaat zien in kosten- en tijdbesparingen in het verpleeghuis en ziekenhuis. 

Voor het verpleeghuis zit deze tijdbesparing in het volgende:

 • Minder gevolgen door het vallen (valimpactreductie) 
 • Minder supervisie 
 • Hogere zelfredzaamheid

Voor de inzet van de heupairbag zijn er in- en exclusiecriteria. Voorbeelden van exclusiecriteria:

 • Bij (extreem) veel vallen is de keuze om de heupairbag niet in te zetten.
 • Zelfstandig naar het toilet kunnen gaan, kan een reden zijn om de heupairbag niet in te zetten. Dit heeft te maken met diegenen die de heupairbag niet meer (op de juiste manier) aantrekken na hun toiletbezoek. Of waarbij tijdens het aan- en uittrekken van de heupairbag het valgevaar wordt vergroot. Een heupairbag in een broekje (‘short’) vergroot de mogelijkheid van een zelfstandig toiletbezoek.
 • Heupomtrek die te groot of te klein is waarvoor geen geschikte maat heupairbag beschikbaar is. 
Zachte kostenZachte baten
 • Herinrichten van zorgproces
 • Mate van draagcomfort
 • Acceptatie van en vertrouwen in de technologie
 • Betrekken van diverse disciplines/behandelaren
 • Groter gevoel van vrijheid voor de cliënt
 • Rust voor cliënt
 • Groter gevoel van veiligheid voor de cliënt
 • Aandacht voor specifiek valbeleid
Harde kostenHarde baten
 • Kosten introductie in de organisatie (training, installatie, beheer)    
 • In geval van storingen: extra werklast
 • Kosten aanschaf hardware/software
 • Instellen/bijhouden en afstemming door zorgprofessional
 • Extra additionele kosten bij gebruik (niet abonnement)
 • Minder zorgmomenten
 • Mogelijk voorkomen van zorg (preventie & vroegsignalering)
 • Minder overleg
 • Minder controle/supervisie

Praktijkervaring over de heupairbag: