Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgHeupairbag

Gepubliceerd op: 19-12-2023

Wat is een heupairbag? 

Een heupairbag is een riem of broekje met luchtkussentjes aan beide zijden van de heup die voor een zachte landing zorgen als iemand valt. De sensoren in de riem monitoren continu iedere beweging en herkennen direct een val. CO2-patronen in de riem zorgen ervoor dat de airbags opblazen. Na een val moeten de patronen worden vervangen.

YouTube video thumbnail

Doelgroep van de heupairbag

De heupairbag is bedoeld voor:

 • Mensen met een verhoogd valrisico en het dragen van een airbag accepteren.
 • Mensen in een rolstoel en de neiging hebben om op te staan.
 • Mensen ‘s nachts vergeten dat ze lastig lopen en wel loopdrang hebben.  

De gemiddelde inzetbaarheid van de heupairbag bedraagt 8 procent onder Wlz-cliënten in de intramurale ouderenzorg. De heupairbag wordt tot nu toe vooral intramuraal toegepast, in het verpleeghuis. Toepassing van de heupairbag in de thuiszorg ligt ook voor de hand.

Binnen het programma Anders Werken en later binnen de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst' zijn businesscases opgesteld: De inzet van de heupairbag laat een positief resultaat zien in kosten- en tijdbesparingen in het verpleeghuis en ziekenhuis. 

Voor het verpleeghuis zit deze tijdbesparing in het volgende:

 • Minder gevolgen door het vallen (valimpactreductie) 
 • Minder supervisie 
 • Hogere zelfredzaamheid

Voor de inzet van de heupairbag zijn er in- en exclusiecriteria. Voorbeelden van exclusiecriteria:

 • Bij (extreem) veel vallen is de keuze om de heupairbag niet in te zetten.
 • Zelfstandig naar het toilet kunnen gaan, kan een reden zijn om de heupairbag niet in te zetten. Dit heeft te maken met diegenen die de heupairbag niet meer (op de juiste manier) aantrekken na hun toiletbezoek. Of waarbij tijdens het aan- en uittrekken van de heupairbag het valgevaar wordt vergroot. Een heupairbag in een broekje (‘short’) vergroot de mogelijkheid van een zelfstandig toiletbezoek.
 • Heupomtrek die te groot of te klein is waarvoor geen geschikte maat heupairbag beschikbaar is. 
Zachte kostenZachte baten
 • Herinrichten van zorgproces
 • Mate van draagcomfort
 • Acceptatie van en vertrouwen in de technologie
 • Betrekken van diverse disciplines/behandelaren
 • Groter gevoel van vrijheid voor de cliënt
 • Rust voor cliënt
 • Groter gevoel van veiligheid voor de cliënt
 • Aandacht voor specifiek valbeleid
Harde kostenHarde baten
 • Kosten introductie in de organisatie (training, installatie, beheer)    
 • In geval van storingen: extra werklast
 • Kosten aanschaf hardware/software
 • Instellen/bijhouden en afstemming door zorgprofessional
 • Extra additionele kosten bij gebruik (niet abonnement)
 • Minder zorgmomenten
 • Mogelijk voorkomen van zorg (preventie & vroegsignalering)
 • Minder overleg
 • Minder controle/supervisie
WMONiet van toepassing
ZVWVooralsnog niet van toepassing. Er zijn enkele experimenten met een zorgverzekeraar gaande om tot financiering te komen.
WLZBinnen dagtarief voor intramuraal en Volledig Pakket Thuis. Bij Modulair Pakket Thuis is prestatie thuiszorgtechnologie van toepassing, het kunnen declareren van extra uren bij het zorgkantoor. Tijdbesparing aantonen.

Alleen onafhankelijk onderzoek wordt hier opgenomen: onderzoek waarbij de producent of leverancier niet is betrokken. 

 • Anders Werken, heupairbag eindrapportage 2024 (X. van Megen e.a., februari 2024) (zie Downloads: Anders Werken heupairbag eindrapportage 2024).
 • Anders Werken, heupairbag factsheet 2024 (zie Downloads: Anders Werken factsheet-heupairbag-2024)
 • Anders Werken, valimpactreductie, factsheet, Vilans, november 2021 (zie Downloads: Anders Werken valimpactreductie factsheet).
 • Anders Werken, Onderzoeksrapportage valimpactreductie, H. Nap e.a., november 2021 (zie Downloads: Anders Werken valimpactreductie rapportage). 
 • Rapportage TanteLouise Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst 2019 – 2021 met hierin onder andere berekening Social Return on Investment (SROI-methodiek) (zie Downloads: rapport challenge tanteLouise heupairbag).
 • Nemeth B, van der Kaaij M, Nelissen R, van Wijnen JK, Drost K, Blauw GJ. Prevention of hip fractures in older adults residing in long-term care facilities with a hip airbag: a retrospective pilot study. BMC Geriatr. 2022 Jun 30;22(1):547. doi: 10.1186/s12877-022-03221-1. PMID: 35773627; PMCID: PMC9245388 (zie Downloads: prevention of hip fractures in older adults residing bmc 2022). 

Waar vinden projecten en onderzoeken plaats?

Toepassing van de heupairbag in de verpleeghuizen maakt deel uit van het programma Anders Werken in de zorg: Heupairbag – Anders werken in de zorg

Praktijkervaring over de heupairbag: