Thema’s

Met een cliëntgerichte houding wordt de wens van de cliënt door de zorgverlener zodanig ingevuld dat het beste voldaan wordt aan de vraag van de cliënt.

nieuw binnen dit thema:

Binnen het thema Deskundigheid professionals gaan verpleeghuislocaties aan de slag met de professionalisering van zorgmedewerkers. Hierbij wordt gekeken naar de behoeften van cliënt en medewerker.  Ook wordt aandacht besteed aan samenwerking met onderwijsinstituten bij de inrichting van opleiding, opleidingsplannen en nascholing.

nieuw binnen dit thema:

Verschillende aanbieders van verpleeghuiszorg hebben voorstellen ingediend voor Waardigheid en trots die niet onder één van de hoofdthema’s in te delen zijn. Zij vormen een groep die met diverse onderwerpen aan de slag gaan en ervaringen uitwisselen over hun verbeterprojecten.

nieuw binnen dit thema:

Hoe moeten verpleeghuiszorgaanbieders omgaan met het voedselveiligheidssysteem HACCP en tegelijkertijd het leven van cliënten ‘zo thuis als mogelijk’ maken?

nieuw binnen dit thema:

Zorgorganisaties streven er naar om vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen. Maar soms ontstaat daarbij enige spanning tussen vrijheid en veiligheid.

nieuw binnen dit thema:

Dossiers

Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Sommige organisaties zijn erin geslaagd de administratieve lastendruk terug te dringen. En minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor de cliënt.

nieuw binnen dit dossier:

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de nieuwe standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg en is daarmee het kompas voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de kern stelt het kader bewoner én samen leren en verbeteren centraal. U vindt hier praktijkvoorbeelden, blogs, meest gestelde vragen en antwoorden en achtergrondinformatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

nieuw binnen dit dossier: