Thema’s

Binnen het thema Deskundigheid professionals gaan verpleeghuislocaties aan de slag met de professionalisering van zorgmedewerkers. Hierbij wordt gekeken naar de behoeften van cliënt en medewerker.  Ook wordt aandacht besteed aan samenwerking met onderwijsinstituten bij de inrichting van opleiding, opleidingsplannen en nascholing.

nieuw binnen dit thema:

Zorgorganisaties streven er naar om vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen. Maar soms ontstaat daarbij enige spanning tussen vrijheid en veiligheid.

nieuw binnen dit thema:

De instrumentaria voor het meten van kwaliteit in de verpleeghuiszorg zijn in ontwikkeling om beter inzicht te geven in de kwaliteit van leven.

nieuw binnen dit thema:

Verschillende aanbieders van verpleeghuiszorg hebben voorstellen ingediend voor Waardigheid en trots die niet onder één van de hoofdthema’s in te delen zijn. Zij vormen een groep die met diverse onderwerpen aan de slag gaan en ervaringen uitwisselen over hun verbeterprojecten.

nieuw binnen dit thema:

Binnen het thema zorgplannen wordt samengewerkt met een aantal zorgaanbieders om tools te ontwikkelen die helpen bij het werken met het zorgplan.

nieuw binnen dit thema:

Dossiers

Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Sommige organisaties zijn erin geslaagd de administratieve lastendruk terug te dringen. En minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor de cliënt.

nieuw binnen dit dossier:

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de nieuwe standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg en is daarmee het kompas voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de kern stelt het kader bewoner én samen leren en verbeteren centraal. U vindt hier praktijkvoorbeelden, blogs, meest gestelde vragen en antwoorden en achtergrondinformatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

nieuw binnen dit dossier:

De Kwaliteit Verbetercyclus is een manier van werken die medewerkers in de verpleeghuiszorg helpt om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren.

nieuw binnen dit dossier:

Wilt u een verbetering tot stand brengen in uw organisatie? Bent u op zoek naar een inspirerende aanpak om verandering op gang te brengen? De coaches van Waardigheid en trots hebben verpleeghuizen geholpen met hun kwaliteitsvraagstuk en hebben dat gedaan vanuit hun eigen expertise en in nauw overleg met de verpleeghuizen. Daar is een grote verscheidenheid in aanpak uit ontstaan die beschreven is in mooie praktijkverhalen en bruikbare instrumenten. Dit dossier is bestemd voor bestuurders, managers en beleids- en kwaliteitsmedewerkers om hen te helpen bij het werken aan verandering.

nieuw binnen dit dossier: