Mireille de Wee (ActiZ): ‘Met verhalen versterken we het imago van de sector’

Met de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis zet ActiZ een eerste stap in verantwoording afleggen over de besteding van de extra middelen voor de verpleeghuizen om tot kwaliteitsverbetering te komen. Er komen vervolgstappen, en daarbij is het streven dat ook de bewoners en de cliëntenraden aan het woord komen.

Proactief verantwoording afleggen. Dat ziet Mireille de Wee (voorzitter van de kerngroep wonen en zorg van ActiZ en bestuursvoorzitter van De Riethorst Stromenland) als het belangrijkste argument voor het publiceren van Resultaten uit het verpleeghuis. In dit boek laten 45 verpleeghuizen zien welke keuzes zij hebben gemaakt in de besteding van de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. ‘We hebben een verantwoordelijkheid om te laten zien wat we doen met dat geld’, zegt ze. ‘We zijn blij dat dit geld beschikbaar is gesteld voor de sector, het was nodig. Wel hebben we in het kader van het nieuwe programmaplan Thuis in het verpleeghuis gediscussieerd over de vraag wanneer het goed is. Is het goed als de klanttevredenheid straks beter is dan nu? Die is nu al vaak heel goed. We wilden daarom met onze publicatie Resultaten uit het verpleeghuis iets meer doen, uitgaand van de gedachte dat het gaat om de combinatie van tellen en vertellen. Het gaat niet om de cijfers alleen, maar ook om de verhalen daar achter. Juist die zijn belangrijk in relatie tot het imago van de sector. Dat imago hangt op dit moment nog erg aan incidenten en dat is spijtig want op de meeste plaatsen is de verpleeghuiszorg gewoon heel erg goed. Het is nog steeds heel hard werken na de moeilijke jaren die we hebben doorstaan. Dus is het heel fijn om nu meer medewerkers in te kunnen zetten om het leven van de verpleeghuisbewoners aangenamer te maken.’

Lees het boekje ‘In dialoog over kwaliteit verpleeghuiszorg’ met zes dubbelinterviews met verpleeghuisbestuurders en vertegenwoordigers van zorgkantoren over het kwaliteitsplan, een interview met Marjan Schoneveld van Zorgverzekeraars Nederland over de analyse van de kwaliteitsplannen en een interview met Mireille de Wee (ActiZ) over de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis.

Innovatie

In de 45 bijdragen aan Resultaten uit het verpleeghuis gaat veel aandacht uit naar het aantrekken, scholen en behouden van medewerkers. ‘Maar het gaat wel om meer dan alleen handen aan het bed’, zegt De Wee. ‘De verhalen laten ook zien dat verpleeghuizen innoveren door het werk met de ondersteuning van ict en technologie gemakkelijker te maken. En: we laten met de 45 verhalen zeker ook zien dat het heel leuk is om in de ouderenzorg te werken.’
De publicatie van het boek is een eerste stap in verantwoording van de sector over de besteding van de extra middelen in het kader van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. ‘Plezierig om te horen dat de minister het waardevol vindt hoe we als sector verantwoording afleggen, zegt De Wee. ‘Maar het blijft natuurlijk niet bij deze publicatie. Die konden we snel produceren omdat we hierin de bestuurders aan het woord hebben gelaten, maar we zullen bij volgende publicaties ernaar streven ook de bewoners en de cliëntenraden te betrekken.’

Gesprekspartner zijn

ActiZ wil een actieve rol spelen in de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. ‘We doen dit door een gesprekspartner te zijn voor de stakeholders, zoals het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland’, zegt De Wee. ‘De nieuwe verenigingsstructuur die we als brancheorganisatie hebben gekozen faciliteert ook dat we dit optimaal kunnen doen. De sfeer is constructief, de partijen zijn verbonden met elkaar.’

De ruimte benutten

In interviews geeft minister Hugo de Jonge aan strikt toe te zien op het richtsnoer van de 85:15 verdeling van de extra middelen, dit richtsnoer betekent dat 85 procent ervan aan extra personeel moet worden besteed. De Wee: ‘Ook wij willen dat de kwaliteit gevoeld wordt in de interactie tussen bewoners en medewerkers. ‘Maar De Jonge schetst wel een wat rooskleurig beeld over de mogelijkheid van het aantrekken van al die extra medewerkers. We moeten zeker ook investeren in ict en technologie. Op individuele locaties kunnen andere zaken mogelijk zijn, dus we zijn blij dat de minister ons de handreiking heeft geboden dat we hierin enige vrijheid van handelen hebben. We zullen onze leden ook aanraden die ruimte te benutten. We moeten echt inspelen op wat er in de regio of op een locatie gebeurt. Gelukkig zien we bij de zorgkantoren wel een ontwikkeling, ook die zien dat dit nodig is.’

Door Frank van Wijck

Geplaatst op: 26 april 2018
Laatst gewijzigd op: 16 juli 2021