4 elementen van gelijkwaardig samenwerken met informele zorg

In een videoportret laten we zien hoe mantelzorger Jan Perlee op een gelijkwaardige manier met beroepskrachten uit de zorg samenwerkt om zijn vrouw Tineke in het verpleeghuis de beste zorg en ondersteuning te bieden. Hierin blijken 4 elementen cruciaal te zijn die de gelijkwaardigheid bevestigen: samen beslissen en afspraken vastleggen in het zorgleefplan, wederzijds vertrouwen, elkaar kunnen aanspreken en oog hebben voor de behoeften van de mantelzorger. Deze elementen komen ook terug in het SOFA-model (samenwerken, ondersteunen, faciliteren, afstemmen). Kijk en leer van deze mooie samenwerking.

Naasten en vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van de langdurige zorg. De toenemende zorgvraag maakt gelijkwaardig samenwerken met informele zorgverleners steeds belangrijker. Hoe werk je vanzelfsprekend en gelijkwaardig samen met mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers ten behoeve van het welbevinden van bewoners – met oog voor ieders rol en positie? Een manier om deze samenwerking in te richten is het SOFA-model dat aansluit op de rollen van de mantelzorger:

  • Mantelzorger als partner in zorg (samenwerken).
  • Mantelzorgers als hulpvragers bij overbelasting (ondersteunen).
  • Mantelzorger als persoonlijke relatie van de cliënt (faciliteren).
  • Mantelzorger als expert, die alles weet van de cliënt (afstemmen).

Videoportret gelijkwaardig samenwerken met informele zorg

Op sommige plekken in de verpleeghuiszorg wordt deze samenwerking al op een mooie manier in de praktijk gebracht. Jan Perlee werkt als mantelzorger samen met de medewerkers van de Maartenshof (Zorggroep Groningen) in de zorg voor zijn vrouw Tineke. In onderstaand videoportret laten we verschillende momenten van deze samenwerking zien. 

4 elementen van gelijkwaardig samenwerken

Uit bovenstaande video kun je 4 elementen halen die samen de gelijkwaardige samenwerking vorm geven, die aansluiten bij het SOFA-model.

1. Samen beslissen en afspraken vastleggen in het zorgleefplan

2. Wederzijds vertrouwen

3. Elkaar kunnen aanspreken

4. Oog hebben voor de behoeften van de mantelzorger

Toolbox samenwerken met informele zorg

Wil je ook aan de slag met deze elementen van gelijkwaardig samenwerken en het SOFA-model? Gebruik de Toolbox Samenwerken met informele zorg.

Meer weten

Geplaatst op: 22 november 2022
Laatst gewijzigd op: 27 juni 2023