Naar hoofdinhoud Naar footer

De Zorggroep opent hybride leerafdeling voor mensen met dementie

Gepubliceerd op: 05-10-2022

De Zorggroep heeft haar eerste hybride leerafdeling in het Auxiliatrixpark in Venlo geopend. Een nieuwe afdeling genaamd ‘Olijf’ waar jonge mensen met dementie wonen. De beroepspraktijk en het onderwijs worden hier één. Studenten krijgen op de leerafdeling begeleiding van docenten en zorgmedewerkers, waarbij de juiste zorg bieden aan de bewoners vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid centraal staat. De eerste hybride leerafdeling is het resultaat van een strategisch partnerschap van De Zorggroep en Gilde Opleidingen om voor de toekomst meer en nog beter opgeleide zorgmedewerkers te kunnen laten werken in Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

De ambitie is om in de toekomst meerdere hybride leeromgevingen te creëren binnen De Zorggroep. Daarnaast wordt met de samenwerking ingezet op het ontwikkelen van effectieve lesmodellen, het samen trainingen ontwikkelen voor studenten én medewerkers en het oprichten en in gebruik nemen van (elkaars) praktijkleercentra.

Hybride leerwerkplek

Elke Prumpeler, Onderwijskundige Gilde Opleidingen: ‘Samen gaan we de uitdaging aan om theorie te integreren in de praktijk. Het is essentieel dat docenten ook echt participeren in de hybride leerwerkplek. Hierin staat de leervraag van de student centraal, het onderwijs en de zorg vormen samen een team in het opleiden van de studenten. Bijzonder aan de groep studenten van de nieuwe hybride leerafdeling is dat verschillende opleidingen en niveaus in een groep zitten, maatwerk is dus belangrijk.’

Lucie van der Smitte, Projectleider Auxiliatrixpark bij De Zorggroep: ‘Een leven lang ontwikkelen is één van onze speerpunten. We moeten ons aanpassen aan de snel veranderende maatschappij en doelgroep. De inzetbaarheid van medewerkers speelt hierin een belangrijk rol.’

Positieve gezondheid

Binnen De Zorggroep wordt gewerkt vanuit het principe van Positieve Gezondheid. Van der Smitte: ‘We willen waarde voor onze cliënten toevoegen, uitgaande van wat mensen zelf nog kunnen én nog willen en verwachten. Dat doen we vanuit Positieve Gezondheid en zelfredzaamheid. We leggen het accent niet op de ziekte of beperking, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.’

Praktisch zorgpad

Ook op dit vlak is De Zorggroep vooruitstrevend aan de slag. Met het proeftuinproject ‘Van wie is de zorg?’ won De Zorggroep op 28 september een aanmoedigingsprijs van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). De Zorggroep ontvangt €10.000,- om met een praktijkonderzoek een praktisch zorgpad te ontwikkelen, waarmee het proces beschreven wordt van samenwerking tussen alle zorgprofessionals op basis van Positieve Gezondheid.

Meer weten

Bron

De Zorggroep

Deel deze pagina via: