Naar hoofdinhoud Naar footer

Rapport IGJ: Verpleeghuiszorg in beeld

Gepubliceerd op: 28-06-2022

Zorgorganisaties schenken veel persoonlijke aandacht aan hun bewoners. Ze kennen hun persoonlijke wensen en behoeften, en spelen daar op in. Wel hebben veel verpleeghuizen last van de krapte op de arbeidmarkt. Hierdoor moeten ze werken met te weinig zorgmedewerkers of mensen die niet voldoende zijn opgeleid. Dat blijkt uit de bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan 649 verpleeghuizen van 2018-2022. In het rapport Verpleeghuiszorg in beeld laten zij hun bevindingen zien.

Scholing en aandacht voor het behouden van zorgmedewerkers is daarom extra belangrijk. Ook is er meer aandacht nodig voor het blijven leren en verbeteren door verpleeghuizen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) keek tijdens de bezoeken naar drie thema’s: persoonsgerichte zorg, voldoende en deskundige medewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid.

Persoonsgerichte zorg

Er was in de afgelopen jaren veel aandacht voor persoonsgerichte zorg. De inspectie ziet dat de meeste zorgorganisaties grotendeels voldoende aandacht hebben voor de bewoner. Dit was ook de hoofdboodschap in de vorige rapportage van de IGJ.

Voldoende en deskundige medewerkers

De toezichtbezoeken maken duidelijk dat in veel zorgorganisaties niet voldoende zorgmedewerkers worden ingezet of niet voldoende deskundigheid beschikbaar is. Dit heeft ook te maken met de bestaande krapte op de arbeidsmarkt. Lees meer over de verkenning van de arbeidsmarkt, dilemma’s, opvallende conclusies en aanbevelingen in deze publicatie van de IGJ.

Sturing op kwaliteit en veiligheid

Goede kwaliteit en veiligheid van zorg begint volgens de inspectie met goed bestuur en management. Wie wil dat zorgmedewerkers goede zorg kunnen bieden, moet continu sturen op verbeteringen. Daarnaast is het de taak van een bestuurder om te zorgen voor een veilige cultuur. Daarin kunnen zorgmedewerkers open zijn over fouten en twijfels. Alleen zo, kan iedereen binnen de zorgorganisatie van elkaar leren.

Hoe verder?

Vanaf 2022 is het toezicht op de verpleeghuiszorg meer op maat vormgegeven. Er is meer focus gekomen op belangrijke thema’s in de sector, zoals hygiëne en infectieziektenpreventie, medicatieveiligheid en knelpunten in de arbeidsmarkt. De resultaten van ‘verpleeghuiszorg in beeld’ vormden een belangrijk vertrekpunt voor de invulling van het toezicht.

Meer weten

Bron

IGJ

Deel deze pagina via: