Naar hoofdinhoud Naar footer

Betrokken partijen willen ondersteuning bij transitie scheiden van wonen en zorg

Gepubliceerd op: 21-03-2023

Scheiden van wonen en zorg is een cruciale bouwsteen in de toekomstbestendige zorg voor ouderen. Adviesorganisatie AAG voerde voor het ministerie van VWS een onderzoek uit naar de effecten van het overheidsbeleid op het scheiden van wonen en zorg. Merel Notenboom, beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS: ‘Wij zien voor onszelf een belangrijke rol weggelegd om kennisuitwisseling te stimuleren en faciliteren. Met een duidelijke visie vanuit het kabinet en met duidelijk beleid vanuit VWS stimuleren wij zorgkantoren, zorgaanbieders maar ook woningbouwcorporaties om stappen te zetten naar het scheiden van wonen en zorg.’

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek van AAG is dat betrokken partijen van de overheid ondersteuning verwachten om succesvol de transitie te kunnen maken naar een scheiding van wonen en zorg. Notenboom geeft aan dat VWS de middelen aanbiedt om de partijen te helpen bij die transitie. ‘VWS heeft transitiemiddelen beschikbaar die ondersteunen in de transitie naar scheiden van wonen en zorg. Zo komt dit jaar een subsidie beschikbaar om de extra bouwkosten te mitigeren en zijn er middelen beschikbaar voor de zorgkantoren om regionale initiatieven te ondersteunen. Verder wordt geïnvesteerd in een handreiking geclusterde woonvormen en kan via Waardigheid en trots voor de toekomst gerichte ondersteuning aan zorgaanbieders worden gegeven.’

Zorg buiten het verpleeghuis is een noodzaak

Terwijl in 2030 zeker 35.000 extra verpleegzorgplaatsen nodig zijn, is er nog steeds sprake van een gespannen arbeidsmarkt en zijn ook mantelzorgers en vrijwilligers niet onbeperkt voorhanden. Meer zorg buiten het verpleeghuis is daarom een belangrijke ontwikkeling. Daarbij moeten we per persoon bepalen voor wie zorg binnen het verpleeghuis nodig is en wie thuis de zorg kan krijgen: bijvoorbeeld met volledig Pakket Thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT).

Prioriteiten voor de overheid zijn de komende jaren dan ook:

  • Bevorderen van zelfredzaamheid ouderen
  • Bouwen van voldoende woningen voor ouderen
  • Uitbreiding van het aanbod van ondersteuning en zorg thuis

Lees meer over het beleidsprogramma: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Maatschappelijk debat zorg voor ouderen nu en in de toekomst

In de publicatie van AAG  benadrukt Notenboom het belang van een maatschappelijk debat over de nieuwe manier waarop we naar zorg gaan kijken. ‘Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat er een maatschappelijke dialoog op gang komt over zorg voor ouderen, nu en in de toekomst. Want inderdaad: niet iedereen is zich ervan bewust dat de zorg voor ouderen echt moet veranderen om de zorg in de toekomst ook toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarom zouden mensen zich beter moeten voorbereiden op het ouder worden. Zij kunnen bijvoorbeeld nadenken over waar zij willen wonen als zij zorgbehoevend zouden worden. Is er misschien een appartement in de wijk waar de voorzieningen in de buurt zijn? Zijn er buren die eventueel behulpzaam kunnen zijn? Welke technologie zou helpen als er een zorgvraag ontstaat?’

Regionale verschillen scheiden van wonen en zorg

Doordat de scheiding van wonen en zorg nog relatief nieuw is, zijn er op dit moment nog grote regionale verschillen. Waar de ene regio eigenlijk nog echt moet beginnen, ontvangen in andere regio’s al veel inwoners de zorg die zij nodig hebben in hun eigen vertrouwde omgeving. Hoe ver partijen als gemeenten, zorgbestuurders en woningbouw coöperaties in deze transitie zijn, speelt daarbij een belangrijke rol. Notenboom over de rol van VWS hierin: ‘Wij zien voor onszelf een belangrijke rol weggelegd om kennisuitwisseling te stimuleren en faciliteren. Met een duidelijke visie vanuit het kabinet en met duidelijk beleid vanuit VWS stimuleren wij zorgkantoren, zorgaanbieders maar ook woningbouwcorporaties om stappen te zetten naar het scheiden van wonen en zorg.’

Lees meer

Deel deze pagina via: