Naar hoofdinhoud Naar footer

Minister Helder zet in op goed werkgeverschap, leren en ontwikkelen en nieuwe werkvormen

Gepubliceerd op: 25-05-2022

‘We moeten investeren in het voor de zorg behouden van zorgmedewerkers, leven lang ontwikkelen, het opschalen van technologische en sociale innovaties en in zeggenschap.’ Dit schrijft minister Helder in de hoofdlijnenbrief ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg’. De minister werkt momenteel nog aan de invulling van het programma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg; Samen anders leren en werken’ (TAZ). Minister Helder: ‘Binnen dit programma zet ik in op drie lijnen: ruimte voor het vergroten van werkplezier, ruimte voor zorgmedewerkers om te leren en zich te blijven ontwikkelen en ruimte voor nieuwe werkvormen.’

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

‘Het aantal zorgmedewerkers kan niet evenredig blijven groeien met de zorgvraag. Nu werkt 1 op de 6 mensen in de zorg. Als we niets veranderen, zou dit in 2040 al 1 op de 4 mensen moeten zijn. Maar ook andere maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, bouw en energie zitten te springen om medewerkers. Om de zorg de komende jaren toekomstbestendig te maken en te houden zullen we daarom andere werkvormen binnen zorg en welzijn moeten gaan realiseren. Werkvormen waarbij regionaal gedeeld werkgeverschap, zorgverlening door de inzet van werkdruk verlagende technologie en behoud van zorgmedewerkers centraal staat.’ Zo schrijft minister Helder in haar brief aan de Tweede Kamer.

‘Iedereen in deze sector moet met deze transformatie voortvarend aan de slag.’

Minister Conny Helder

Perspectief zorgmedewerker centraal

De minister zet nadrukkelijk in het nieuwe programma het perspectief van de zorgmedewerker centraal. ‘Wat hebben zorgmedewerkers nodig?’ Voor een werk- en leeromgeving die bijdraagt aan het kunnen behouden van de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg hebben zorgmedewerkers nodig dat zij:

 • In de opleiding al leren om gebruik te maken van zorginnovaties.
 • Op een goede manier aan hun carrière kunnen beginnen door goede stagebegeleiding en een aantrekkelijk inwerkprogramma.
 • Doen waarvoor ze zijn opgeleid of doen wat ze kunnen en waar ze goed in zijn.
 • Mogelijkheden hebben om zichzelf verder te ontwikkelen en een leven lang te leren.
 • Zo min mogelijk tijd verspillen aan onnodige administratieve lasten.
 • Continue gebruik kunnen maken van nieuwe werkvormen en technologie om de werklast te verlichten.
 • Inspraak hebben over de manier waarop zij hun werk willen inrichten.
 • zodat zorgmedewerkers met plezier werken in de zorg en het werken in de zorg aantrekkelijk wordt en blijft.

Goed werkgeverschap en werkplezier

Minister Helder: ‘De energie moet zich richten op goed werkgeverschap met het oog op behoud van zorgmedewerkers. Gelukkig zijn er al veel werkgevers in de zorg die laten zien dat het kan én goed werkt: ruimte geven aan je medewerkers, zorgen dat ze gezien en gehoord worden en daarmee medewerkers binden en behouden.’ Aandachtspunten voor de minister binnen dit thema zijn:

 • Professionele autonomie en zeggenschap
 • Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers (warm welkom)
 • Goede balans tussen werk en privé (maatwerk in roosteren en arbeidstijden)
 • Gezonde en veilige werkomgeving

Leren en ontwikkelen

Binnen het thema ruimte voor (zij-) instroom door leren en ontwikkelen staat de doelstelling centraal dat er voldoende, goed toegeruste zorgmedewerkers worden opgeleid en dat er ook daarna ruimte is voor doorontwikkeling. De minister noemt hierbij de volgende aandachtspunten:

 • Voldoende instroom in de opleidingen en vervolgopleidingen (voldoende stageplekken, flexibiliseren opleidingsaanbod).
 • Leven lang ontwikkelen (op de hoogte blijven van innovaties, deskundigheidsbevordering, persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, mogelijkheden voor zij-instromers).
 • Veilig en inspirerend leerklimaat.
 • Aansluiting van opleiding met de arbeidsmarkt en maatschappij (aanpassen zorgopleidingen aan maatschappelijke ontwikkelingen).

Innovatieve werkvormen

Tot slot is het ‘anders werken’ cruciaal om te voldoen aan de stijgende zorgvraag in combinatie met de dan beschikbare zorgmedewerkers. De minister wil werk maken van:

 • Inzet en opschaling van bewezen sociale- en technische innovaties.
 • Herijken van taken en functies (taakherschikking, zelfredzaamheid bevorderen).
 • Minder administratieve lasten.

In de zomer zal de minister het programmaplan ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg; Samen anders leren en werken’ presenteren.

Meer weten

Deel deze pagina via: