Verblijfsduur van patiënten in verpleeghuizen is afgenomen

Geplaatst op: 4 februari 2019
Laatst gewijzigd op: 22 juni 2020

Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 lijkt de gemiddelde verblijfsduur van patiënten in verpleeghuizen te zijn afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Hoe lang de gemiddelde verblijfsduur precies is, is op basis van beschikbare gegevens nog niet vast te stellen. Het is in ieder geval langer dan de negen maanden waarover in de media gesproken wordt.

De patiëntengroep verandert

Resultaten van Verenso laten zien dat de patiëntengroep verandert en bevestigen daarmee de geluiden uit de sector. Naast een daling in de gemiddelde verblijfsduur, laten resultaten ook zien dat de zorgafhankelijkheid van patiënten na de invoering van de Wlz is toegenomen. Ook zien we dat het aantal patiënten met psychogeriatrische problematiek, waaronder dementie, toeneemt ten opzichte van patiënten met alleen lichamelijke beperkingen.

Meer onderzoek voor eenduidige registratie

Om zorg, behandeling en beleid goed af te kunnen stemmen op de veranderende zorgbehoeften van patiënten in het verpleeghuis, is meer informatie en onderzoek nodig. Dat betekent ook dat zorgprofessionals informatie over patiënten eenduidig moeten registreren en dat elektronische patiëntendossiers op een dusdanige manier worden ingericht, dat het mogelijk is om onderling patiëntgegevens en kennis uit te wisselen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Verenso bekijkt in het programma ‘Registratie & Spiegelinformatie’ welke vervolgstappen nodig zijn om specialisten ouderengeneeskunde hierin te ondersteunen.

Bron: Verenso

Meer weten