Horeca groothandel HANOS beschrijft 12 trends op gebied van eten en drinken en gastvrijheidsbeleving in de zorgsector

Geplaatst op: 2 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019

In de ‘Sectorvisie: De zorg van morgen’ van de internationale horeca groothandel HANOS wordt met de kop ‘One size fits nobody’ 12 trends die bepalend zijn voor eten en drinken en gastvrijheidsbeleving  in de zorgsector samengevat.

  1. De cliënt centraal: Cliënten willen zelf bepalen wat ze waar en hoe laat eten.
  2. Hotelzorg: Door o.a. extramuralisering groeit de behoefte aan een zorghotel waar patiënten na een ziekte of operatie overbruggingszorg geboden wordt.
  3. Value Based Healthcare: In het kader van waardegedreven zorg werkt de sector aan het verminderen van belemmerende regelgeving en het versimpelen van procedures. Binnen Waardigheid en trots is o.a. de aangepaste Hygiënecode voor Woonvormen uitgewerkt.
  4. Healing environment: Een omgeving die het welzijn van patiënten, bewoners, familie en werknemers helpt verbeteren en stress vermindert. Deze trend heeft grote consequenties voor de inrichting en het voorzieningenniveau van algemene entrees, huiskamers, koffiecorners en zorgrestaurants.
  5. Voeding als medicijn: Goede voeding kan zorgkosten helpen verlagen, doordat patiënten sneller genezen of de kosten voor medicatie omlaag kunnen. Door bijvoorbeeld niet drie maaltijden per dag, maar zeven kleinere porties gedurende de dag te bieden – aantrekkelijk gepresenteerd en ter plekke gekozen – kan de voedselinname en het welbevinden aanzienlijk verbeterd worden.
  6. Kleinschalige zorg: De schaalverkleining zorgt voor steeds meer toetreders op het gebied van maaltijdvoorziening. Lokale cateraars, supermarktketens en maaltijdbezorgdiensten bewegen zich op de markt van zorgkeukens en gespecialiseerd zorgcateraars.
  7. Ruimte voor convenience: Het tekort aan gekwalificeerd personeel is ook in de zorgkeuken voelbaar. Fabrikanten springen hierop in met hoog waardige convenienceproducten, met focus
   op smaak, voedingswaarde en structuur.
  8. Open keukens: De trend naar meer open keukens leidt tot meer transparantie en beleving. Woonlandschap de Leyhoeve wordt hierbij als goed voorbeeld aangedragen.
  9. Co-housing en burgerinitiatieven: Er ontstaan vindingrijke projecten waarbij bijvoorbeeld tekorten in studentenhuisvesting worden opgevuld in locaties voorouderen zorg. In ruil voor
   wat vrijwilligerswerk krijgen de studenten een goede huurprijs.
  10. Preventie: De focus verschuift naar preventie, voorlichting en gedragsverandering gericht op een gezonde leefstijl.
  11. Technische revolutie: Door cliënten dankzij technische innovaties meer regie over hun eigen gezondheid of behandeling te geven, wordt getracht om de zorgkosten in de toekomst betaalbaar te houden.
  12. Farm to bed cooking: De zorg omarmt nieuwe manieren om patiënten gezonder te laten eten. In het Henry Ford ziekenhuis in Detroit is op het ziekenhuisterrein een kas gebouwd van bijna vijfhonderd vierkante meter groot en een even zo groot educatiecentrum – voornamelijk gericht op kinderen – waar een programma wordt aangeboden om obesitas te bestrijden.
Lees het artikel One size fits nobody – de zorg van morgen met een uitgebreidere beschrijving van de 12 trends.