Mini-netflix afgestemd op prikkelverwerking mensen met dementie

TV kijken heeft een negatief imago. Het zou passiviteit en inactiviteit stimuleren. Maar via een speciaal ontwikkeld en samengesteld muziek- en beeldaanbod kun je verpleeghuisbewoners heel goed passend activeren en prikkelen, handvatten geven voor het maken van contact en samen plezier beleven. Cordaan deed een leefomgeving-pilot met een 24-uurs muziek- en beeldprogramma afgestemd op mensen met dementie, de inzet van geurdispensers en een huiskamerinrichting met ouderwetse meubelen en attributen. Het resultaat: bewoners zijn rustiger, actiever en tevredener. Ook de verzorgenden geven aan minder stress te hebben.

Mensen met dementie zijn voor positieve prikkels sterk afhankelijk van hun omgeving. Krijgen ze deze prikkels niet, dan gaan ze zelf prikkels maken: roepen, tikken, murmelen, ronddwalen. Anderen slapen juist weer teveel. Dit allemaal om de leegte op te vullen en de verveling tegen te gaan. Zinvolle dagbesteding, zeker ook voor mensen met dementie, is dan ook een belangrijk onderwerp in de verpleeghuissector.

Dementievriendelijk muziek- en beeldaanbod

TV kijken is een belangrijk onderdeel in de dagbesteding van mensen van 65 jaar en ouder. Zij kijken gemiddeld zo’n 4,5 uur TV per dag. Dat valt bij verhuizing naar het verpleeghuis vrijwel altijd weg, want vooral voor mensen in een vergevorderd stadium van dementie is gewone TV niet geschikt. In het huidige TV-aanbod wordt totaal geen rekening gehouden met de prikkelverwerking van mensen met dementie. Dit wordt in de huiskamers dan vaak opgelost met DVD’s, CD’tjes of geselecteerde filmpjes op Youtube.

Stichting STV GeheugenVenster heeft daarom voor verpleeghuizen een muziek- en beeldaanbod ontwikkeld, afgestemd op de dagstructuur binnen de verpleeghuislocatie en op de prikkelverwerking van mensen met dementie. Er is een dementievriendelijk kanaal ontwikkeld met als basis bekende muziek vanaf de jaren 50 en herkenbare beelden over het leven van vroeger.

Verpleeghuisbewoner en verzorgende doen aan luchtdirigeren

Foto STV GeheugenVenster: Het beweegprogramma ‘Luchtdirigeren’ uit het on-demand aanbod zorgt voor leuke contactmomentjes tussen bewoner en medewerker.

Persoonsgericht aanbod

Dit aanbod geeft handvatten en ondersteuning mee gedurende de dag. Er is een  STV dagprogramma, maar ook een on-demand aanbod om ad-hoc in te kunnen spelen op de sfeer, de situatie, het maken van contact of om samen een plezierige activiteit te doen. Ook kunnen locaties zelf foto’s en filmpjes uploaden, om aan te sluiten op een themaweek, een uitstapje of, in het kader van persoonsgericht werken, afgestemd op de interesse van de bewoner.

Zorgmedewerkers noemen het een soort mini-netflix voor het verpleeghuis met meezingliedjes, natuurvideo’s, beweegoefeningen en reminiscentie-materiaal.

Pilot Cordaan

Op verpleeghuislocatie De Diem van zorgaanbieder Cordaan is het muziek- en beeldprogramma ingezet als onderdeel van een pilot voor een betere leefomgeving voor mensen met dementie. Andere zintuiglijke instrumenten uit de pilot zijn geurdispensers met rustgevende geuren als jasmijn en rozemarijn en het inrichten van de huiskamers met ouderwetse meubels en attributen.

Tevreden bewoners en medewerkers

Met behulp van een vragenlijst en een observatiechecklijst is een 0-meting afgenomen en na 8 maanden een evaluatie van de pilot. Uit deze meting blijkt dat bewoners over de gehele linie rustiger, actiever en tevredener zijn. Ook de verzorgenden geven aan minder stress te hebben. Het aantal mensen dat lekker actief is, is gestegen van 24 naar 41 procent, terwijl het aantal mensen dat zeer inactief of juist hyperactief is van 42 procent naar 25 procent is gedaald. De extremen in gedragsuitingen zijn verschoven naar gezond rustig en gezond actief. Ook de bewoners lijken wat tevredener, van 72 naar 78 procent.

Bron: STV GeheugenVenster

Meer weten

Geplaatst op: 18 september 2019
Laatst gewijzigd op: 18 september 2019