Onbegrepen gedrag: video over de succesvolle methodiek van De Oleander (Zorggroep Elde)

Geplaatst op: 26 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 16 maart 2020

Gedragsproblematiek is een veelvoorkomend probleem bij mensen met dementie. De Oleander van Zorggroep Elde ontwikkelde een methodiek om meer cliëntgericht met mensen met onbegrepen gedrag om te gaan. De resultaten zijn positief. Bewoners ervaren rust en ruimte om zichzelf te zijn en ook naasten zijn enthousiast over de aanpak van De Oleander. In een video wordt de methodiek beschreven en vertellen betrokkenen hoe zij de zorg ervaren.

Streven naar maximale bewegingsvrijheid

De Oleander is een gespecialiseerde afdeling voor cliënten met dementie en gedragsproblematiek. De visie van De Oleander is bewoners en familie te sturen en handvatten te geven bij complex gedrag. Daarbij streeft men naar maximale bewegingsvrijheid voor de cliënt en wordt medicatie zoveel mogelijk afgebouwd.

Benadering vanuit de cliënt

Gedragsproblematiek wordt bij De Oleander benaderd vanuit de cliënt. De basis is sensorische integratie waarbij geanalyseerd wordt hoe iemand zich gedraagt en zintuiglijke prikkels lijkt te verwerken. Is er sprake van over- of onderprikkeling? Hoe alert is iemand onder bepaalde omstandigheden en wat kan gedaan worden om deze alertheid te verhogen of juist te verlagen? Wat is een goede combinatie van prikkels en rust?

Het zorgpersoneel heeft dankzij gerichte opleidingen en cursussen allerlei mogelijkheden tot hun beschikking voor een individuele creatieve benadering van de bewoner die aansluit op de analyse.

Deze rust altijd op de volgende pijlers:

  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Nauwe samenwerking met familie en verwanten
  • Deskundigheid van de eigen medewerkers
  • Geven van goed advies en educatie aan familie en verwanten

De Oleander biedt overigens ook consultatie aan de andere afdelingen en locaties van Zorggroep Elde.

Resultaten

“Er wordt naar hem geluisterd en zo kunnen alle zaken die in zijn hoofd vastzaten er nu uit”, vertelt een zoon over de aanpak. De effecten zijn groot, ook op de relatie met zijn vader die veel beter is geworden. De bewoner zelf geeft aan dat het bezig kunnen zijn, gecombineerd met de rust, hem erg bevalt.

Een dochter van een cliënt heeft ervaren dat de methodiek van De Oleander haar geholpen heeft de dementie een plaatsje te geven. “Als vader niet verzorgd wil worden en boos wordt dan hoeft hij op dat moment niet. Dan laten ze hem in zijn waarde. Dat is wat wennen maar nu denk ik: als hij zich maar goed voelt.”

Meer weten