Regio Achterhoek: Samen naar een regionale ANW

Vijf ouderenzorgorganisaties in de Achterhoek hebben in een succesvolle pilot samen een  avond-, weekend- en nachtdienst (ANW) opgezet. ‘Dankzij deze regionale ANW kunnen we medewerkers efficiënter inzetten en hebben we nu voldoende formatie voor de hele regio’, vertelt Josine ten Have, specialist ouderengeneeskunde (SO) bij Azora.

Azora werkt in deze pilot samen met de VVT-organisaties Sensire, Marga Klompé, Markenheem en Careaz. Deze pilot staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een brede aanpak in de regio om het dreigend tekort aan SO’s het hoofd te bieden. Zo werden vier actielijnen uitgezet, waaronder de gezamenlijke ANW. Een efficiënte inzet van de SO is nodig en niet alleen in de ANW, vertelt Nicole Haarman, zelf SO bij Marga Klompé. Want het aantal kwetsbare ouderen in de regio neemt toe, terwijl het moeilijk is om in de regio nieuwe SO’s te werven. De druk op de SO die er werken, neemt daardoor alleen maar toe.

Workshop ‘Naar een regionale ANW’

Deze workshop maakte deel uit van de online bijeenkomst Duurzame medische zorg op 19 november 2020. In de workshop vertelden Nicole Haarman en Josine ten Have hoe de regio zich met een half jaar van ‘inventariseren en plannen maken’ voorbereidde op de regionale ANW. Een aansprekend verhaal voor  andere regio’s die meedoen aan Duurzame Medische Zorg, een onderzoeksproject waarin regio’s experimenteren met innovatieve manieren van het organiseren en uitvoeren van zorg. Voor vragen naar aanleiding van de workshop, mail naar Nicole Haarman via n.haarman@szmk.nl.

Uitbreiden

Josine ten Have en Nicole Haarman waren nauw betrokken bij de voorbereidingen van de regionale ANW, die is gericht op de medische zorg, behandeling en ondersteuning in acute situaties. ‘De voorbereidingen variëren van het beschrijven van je doelen tot het inventariseren van het aantal collega’s dat in de ANW op pad was en hoe je dat aantal kunt verminderen. Daarnaast moet je aan tal van zaken denken, zoals de kosten die je maakt en de triagemiddelen en ICT-faciliteiten die je inzet. Ook was het de vraag hoe we managers en collega’s zouden inlichten over het proces’, vertelt Nicole Haarman. Inmiddels is een projectleider aangesteld die de ANW verder gaat vormgeven. Zo zijn er plannen om de regionale ANW uit te breiden met particuliere verpleeghuizen in de regio. Verder willen de VVT-organisaties de samenwerking met de huisartsenpost intensiveren en zijn er inmiddels thuiszorgorganisaties die de samenwerking zoeken.

Meer werkplezier

De beide specialisten ouderengeneeskunde zijn zelf zeer positief over de gezamenlijke ANW. Wat het meest lastige is? ‘Je moet echt een knop om zetten, want je wordt in de hele regio ingezet. Je komt bij organisaties die je niet kent.’ Maar is de knop eenmaal om, dan biedt de gezamenlijke inzet veel voordelen. Op een vraag in de workshop of het werk van de SO er aantrekkelijker door wordt, antwoordden beiden volmondig ja. Josine ten Have: ‘Je leert van elkaar en door in een groter gebied te werken, kun je je expertise beter voor kwetsbare ouderen inzetten. En je haalt met deze aanpak het beste uit de verschillende organisaties. De kwaliteit van de zorg én het werkplezier nemen daardoor toe.’ Nicole Haarman vult aan: ‘Je wordt elkaars gesprekspartner. We voelen ons nu samen verantwoordelijk.’ Zo wordt de triage eenduidig ingericht voor de betrokken organisaties en daardoor kunnen medewerkers sneller op de juiste plaats ingezet worden.

Een hele organisatie

Een gezamenlijke ANW dient wel aan een aantal voorwaarden voldoen, vertellen beiden. Zoals het niveau van verpleegkundigen die de triage doen. Verder nam de Achterhoek het Nederlands Triage systeem als uitgangspunt voor urgentiebepaling en koos voor één dossier van dienst. Bovendien moet er iemand aanwezig zijn op de locaties om de SO van dienst indien nodig de weg te wijzen. ‘Het is een hele organisatie. Ik ben heel blij met de projectleider die ons helpt met het verder inrichten van de ANW’, besluit Nicole Haarman. 

Door Karin Burhenne

Meer weten

Geplaatst op: 1 december 2020
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023