Waardigheid en trots in de regio

Afbeelding bij

Hoe organiseren we houdbare zorg die de persoon met een langdurige zorgvraag centraal stelt? Hoe gaan we op een goede manier aan meer mensen zorg en ondersteuning bieden zonder extra zorgprofessionals? Hoe kunnen we zinnig en doeltreffend met premiegeld omgaan? Door de vergrijzing, een toename van complexere zorgvragen en een groeiend personeelstekort wordt het voor organisaties steeds lastiger om deze vraagstukken individueel op te lossen. ‘Waardigheid en trots in de regio’ ondersteunt en stimuleert bij het vinden en implementeren van oplossingen door regionale samenwerking. We faciliteren versnelling door verbreding en opschaling van goede initiatieven en praktijken. Met het oog op de toekomst helpen we organisaties om in regionaal verband te werken aan oplossingen voor passende verpleegzorg aan kwetsbare mensen in onze samenleving.

Wat doet Waardigheid en trots in de regio

Waardigheid en trots in de regio richt zich op de samenwerking tussen aanbieders, zorgkantoren, regionale werkgeversorganisaties, onderwijs, gemeentes, georganiseerde burgers en andere betrokken partijen. Zo inventariseren en adviseren we bij de invulling van regionale samenwerking en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Het ondersteuningsteam doet dat vanuit een ongebonden positie. We faciliteren onderlinge kennisdeling en kennisontwikkeling, zowel tussen sectoren binnen een regio als tussen regio’s onderling. We versnellen vernieuwing door kennisverspreiding, waarbij we focus houden op wat werkt door programmamonitoring en onderzoek.

4 thema’s Waardigheid en trots in de regio

Naast goed werkende regionale samenwerking hebben we onder andere aandacht voor: een passende Governance-structuur, de opgave ‘scheiden wonen en zorg’, modern werkgeverschap, arbeidsmarktvraagstukken, domeinoverstijgende samenwerking en het opstellen van een regionale digitaliseringsagenda.

We bundelen de kennis in 4 hoofdthema’s:

  1. Technologie & innovatie
  2. Scheiden wonen & zorg
  3. Modern werkgeverschap
  4. Samenwerking in de regio (domein overstijgend)

Over Waardigheid en trots in de regio

Waardigheid en trots in de regio  is in 2018 gestart en richt zich op zorgaanbieders in verpleging en verzorging en sinds 2023 ook op de gehandicaptenzorg. Zorgverzekeraars Nederland is opdrachtgever van het programma dat wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans. De noodzaak voor regionale samenwerking staat verwoord in het Integrale Zorgakkoord en het programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. We voeren Waardigheid en trots in de regio uit in afstemming met de programma’s Waardigheid en trots voor de toekomst, Medisch generalistische zorg en de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg.

Contact

Zorgorganisaties kunnen participeren in de regionale samenwerkingstafels en doen van daaruit mee aan het programma Waardigheid en trots in de regio. Wil je meer informatie? Neem contact op met programmaleider Frans van Zoest.

Beluister de podcast: Zorg NU Samen

Beluister de podcast

Regiokaart

Regio Zuid-Holland Noord

lees meer over deze regio

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

lees meer over deze regio

Regio Zuid-Limburg

lees meer over deze regio

Regio Zuidoost-Brabant

lees meer over deze regio

Regio Rotterdam

Subregio's: Capelle-Krimpen

lees meer over deze regio

Regio ’t Gooi

lees meer over deze regio

Regio West-Brabant

lees meer over deze regio

Regio Waardenland

lees meer over deze regio

Regio Zaanstreek - Waterland

lees meer over deze regio

Regio Midden IJssel

lees meer over deze regio

Regio Noord-Midden Limburg

lees meer over deze regio

Regio Midden-Brabant

lees meer over deze regio

Regio Noordoost-Brabant

lees meer over deze regio

Regio Noord-Holland Noord

lees meer over deze regio

Regio Nijmegen

lees meer over deze regio

Regio Flevoland

lees meer over deze regio

Regio Friesland

lees meer over deze regio

Regio Groningen

lees meer over deze regio

Regio Haaglanden

lees meer over deze regio

Regio Kennemerland

lees meer over deze regio

Regio Midden-Holland

lees meer over deze regio

Regio Apeldoorn-Zutphen

lees meer over deze regio

Regio Arnhem

Subregio's: Achterhoek, Food Valley

lees meer over deze regio

Regio Amsterdam

lees meer over deze regio

Regio Amstelland-Meerlanden

lees meer over deze regio

30 deelnemende regio’s

Waardigheid en trots in de regio biedt ondersteuning in 30 regio’s. Klik op een regio in de kaart om de regiopagina te bekijken. Daarop staat waar de samenwerking in de betreffende regio zich op richt, welke projecten er lopen en wie de betrokken regiocoach vanuit Waardigheid en trots in de regio is.

Uitgelicht

Afbeelding bij 'Zorg NU Samen: de voedende podcast voor nieuw leiderschap in de zorg'

Zorg NU Samen: de voedende podcast voor nieuw leiderschap in de zorg

Met de podcastserie Zorg NU Samen vinden toekomstgerichte initiatieven een podium. Met iedere aflevering een nieuwe zorgexpert aan tafel.

Afbeelding bij 'ACM moedigt samenwerking aan in de ouderenzorg'

ACM moedigt samenwerking aan in de ouderenzorg

Ouderenzorgorganisaties kunnen op veel terreinen samenwerken zonder dat zij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op hun weg vinden. Sterker, de ACM moedigt samenwerking juist aan als de kwaliteit van zorg en cliënt daarmee gebaat zijn.

Afbeelding bij 'Zes zorgorganisaties en zorgkantoor slaan handen ineen voor toekomst ouderenzorg..'

Zes zorgorganisaties en zorgkantoor slaan handen ineen voor toekomst ouderenzorg in Zuid-Limburg

Om samen de druk op de ouderenzorg in de regio aan te pakken, slaan de zes grootste zorgorganisaties in Zuid-Limburg (Cicero, Envida, Sevagram, Meander, Vivantes en Zuyderland) de handen ineen.

Afbeelding bij 'Akkoord ‘Samen voor Wonen en Zorg’ Friesland basis voor ouderenzorg ..'

Akkoord 'Samen voor Wonen en Zorg' Friesland basis voor ouderenzorg van de toekomst

Betrokken partijen vanuit bestuur, zorg en wonen in Friesland zetten hun handtekening onder ‘Samen voor Wonen en Zorg in Friesland’.

Afbeelding bij 'Samenwerking regio Noordoost-Brabant voor toekomstbestendige zorg: van papier na..'

Samenwerking regio Noordoost-Brabant voor toekomstbestendige zorg: van papier naar praktijk

Samenwerkende zorginstellingen in Noordoost Brabant zetten de regiovisie op toekomstbestendige zorg om naar de praktijk.

Lees meer

Thema's

Recent binnen dit thema:
Meer binnen dit thema
Recent binnen dit thema:
Meer binnen dit thema
Recent binnen dit thema:
Meer binnen dit thema
Recent binnen dit thema:
Meer binnen dit thema