Samen werken aan infectiepreventie

Afbeelding bij Samen werken aan infectiepreventie

Hoe zorg je ervoor dat hygiëne en voorkomen van infecties structureel onderdeel wordt van het dagelijks werk? Van zorgprofessionals, maar ook van collega’s in andere disciplines, bijvoorbeeld de schoonmaakmedewerkers. Zodat zij elkaar scherp houden op infectiepreventie, ook als corona geen crisis meer veroorzaakt. Hier kunnen professionals in verpleeghuizen nu samen mee aan de slag en ondersteuning bij krijgen vanuit het project 'Samen werken aan infectiepreventie'. Voor dit project hebben Verenso, ActiZ, V&VN, Waardigheid en trots op locatie en het ministerie van VWS de handen ineen geslagen. We bieden laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat bij hygiënisch werken en het voorkomen van infecties.

Uitgelicht

Afbeelding bij '50 organisaties nemen deel aan werksessies ‘Samen werken aan infectiepreventie..'

50 organisaties nemen deel aan werksessies ‘Samen werken aan infectiepreventie’

3 mei 2022 - Het organiseren van werksessies blijkt een relatief makkelijke en weinig arbeidsintensieve manier om infectiepreventie en gedragsverandering een nieuwe impuls te geven.
thema: Veilige zorg en ondersteuning

Ondersteuningsaanbod

Deelname aan het project betekent laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat. Dat houdt in dat een coach je organisatie begeleidt op basis van de vraag van jouw organisatie en samenwerkt met alle betrokkenen bij infectiepreventie in de organisatie. Waarbij goed wordt gekeken naar wat de organisatie al aan kennis en kunde in huis heeft. Vanuit deze basis werk je met elkaar aan het verbeteren van infectiepreventie binnen jullie locatie. Hierbij staan gedragsverandering en samenwerking centraal.

Jouw organisatie kan daarnaast gebruik maken van kennis, tools en goede voorbeelden. Je krijgt toegang tot actuele informatie, kennis, e-learnings, publicaties, video’s en ervaringen opgedaan in soortgelijke ondersteuningstrajecten, zoals ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Het project wordt inhoudelijk vormgegeven door Verenso, ActiZ, V&VN en Waardigheid en trots op locatie, in samenwerking met de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en Antibioticaresistentie-zorgnetwerken.

Ondersteuning op maat

De werkwijze is laagdrempelig en afgestemd op de behoefte van jouw organisatie, dus maatwerk. Je krijgt bovendien handvatten om het daarna zelf verder op te pakken.

Wat zijn de stappen?

0. Kennismakingsgesprek: een eerste verkenning en bepalen of de ondersteuning passend is bij jouw organisatie.

1. Werksessie: een deskundige coach begeleidt een werksessie met verschillende betrokkenen van jouw organisatie op het gebied van infectiepreventie. Na de eerste sessie weet je waar je als organisatie staat en waaraan je wilt werken.

2. Actieplan: dit maak je eventueel samen met de coach. Samen met de betrokkenen ga je aan de slag met ontwikkelpunten. Waar nodig ontvang je hulp of ondersteuning van een expert verbonden aan het project.

3. Werksessie: samen met de coach evalueren jullie de genomen stappen en resultaten. Ook maken jullie afspraken over nieuwe vervolgstappen.

4. Reflectiemoment: met jouw organisatie en coach blik je terug en vooruit.

Zelf aan de slag

tools hygiëne programma infectiepreventie

Pilot

ActiZ bood eerder een pilot aan haar leden aan. De lessen uit de pilot zijn meegenomen in deze ondersteuning op maat die een vervolg is hierop. Uit de pilot bleek dat je als organisatie met deelname snelle stappen kunt zetten en met plezier resultaat boekt. Deelnemers reageerden positief. Bekijk de video waarin zorgorganisatie Raffy-Leystroom vertelt over hun goede ervaringen met de werksessie:

Praktische informatie en aanmelden

Voor wie

Het project is bedoeld voor professionals die werken in verpleeghuisinstellingen: bestuurders, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijke hulpen.

Geen kosten

Er is ruimte voor 50 verpleeghuislocaties om deel te nemen aan het project. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel commitment.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen op onze FAQ-pagina.

Interesse tonen en aanmelden

Wil je je aanmelden? Of heb je nog aanvullende vragen? We staan je graag te woord. Via het formulier ‘Interesse deelname project Samen werken aan infectiepreventie’ kun je je aanmelden óf aangeven dat je contact wilt om jouw vragen over het project te bespreken.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. We hopen je snel te verwelkomen als deelnemer.