Eenvoudige website biedt stappenplan voor triage

Een triagewebsite met een overzicht van gezondheidsproblemen. Die ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in Zuidoost-Brabant en verlaagt de werkdruk van specialisten ouderengeneeskunde. ‘Nu telefoontjes met de arts beter worden voorbereid, kunnen zij hun werk gemakkelijker doen.’ Slechte wifi of geen mobiele telefoon? Dan is er een pocketversie van de website.

Triage in de ouderenzorg: werken met een website in Zuidoost-Brabant

Regio’s experimenteren volop met nieuwe manieren van triage in de ouderenzorg om meer eenheid te krijgen in taal en aanpak. Dat bevordert de gewenste samenwerking van zorgorganisaties en zorgverleners in de regio en dat is weer belangrijk om het groeiend tekort aan zorgmedewerkers en behandelaren het hoofd te bieden. Regio’s ontwikkelen allemaal hun eigen hulpmiddelen of functies voor de triage. In een serie belichten wij de initiatieven in acht regio’s. Dit is deel 2: Zuidoost-Brabant.

Waarom een website verpleegkundigetriage.nl?

Tiny Wentholt-Janssen van de Archipel Zorggroep vertelt dat de website twee doelen heeft: ‘Ten eerste verpleegkundigen en verzorgenden sterker maken in hun werk door klinisch redeneren te ondersteunen. Daarmee draagt het bij aan de veiligheid voor onze bewoners. Het tweede doel is de werkdruk van de specialisten ouderengeneeskunde te verlagen. Nu telefoontjes met de arts beter worden voorbereid, kunnen zij hun werk gemakkelijker doen.’

Voor wie is de website bedoeld?

De website biedt verzorgenden-IG en verpleegkundigen handvatten bij de triage wanneer zich gezondheidsproblemen bij cliënten voordoen. Ook wordt het mogelijk dat artsen voor meerdere organisaties werken, omdat de samenwerking tussen verpleegkundigen, verzorgenden en artsen op dezelfde manier gaat. Dat is vooral in de avond, nacht en het weekend van belang. Daarom investeert de regio in meer eenheid in de taal van de triage en het verbeteren van vaardigheden in het klinisch redeneren. De website is daar een belangrijk instrument voor.

Hoe werkt de website?

Verpleegkundigetriage.nl biedt een overzicht van uiteenlopende gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn en pijn op de borst. Zorgprofessionals doorlopen een serie vragen in een stappenplan dat gebaseerd is op landelijke protocollen. Op die manier stellen ze vast of een probleem wel, in mindere mate, of niet acuut is. De kleuren rood, oranje en groen laten dat zien. Is sprake van oranje of rood, dan kunnen zorgverleners een verpleegkundige of arts bellen. Dit gebeurt volgens een belscript: voordat ze gaan bellen, noteren ze eerst zaken als naam en leeftijd, symptomen en een aantal vitale parameters, zoals de bloeddruk. Door eenzelfde instrument te gebruiken kunnen artsen met eenduidige symptoom- en cliëntinformatie tot een oordeel komen. Een e-learning leert verzorgenden en verpleegkundigen werken met de website.

Zuid-Limburg introduceert pocketversie

Zuid-Limburg introduceert een papieren pocketversie van de website verpleegkundigetriage.nl. Het gaat om een dubbelzijdig bedrukte kaart die helpt bij de triage in de ouderenzorg.

Digitale vaardigheid

De pocketversie werd ontwikkeld na vragen uit de praktijk, vertelt Lianne van Goch. Zij leidt in Zuid-Limburg het project, gericht op een efficiënte en duurzame inzet van specialisten ouderengeneeskunde (SO) in kleinschalige organisaties. Op initiatief van Zorg Groep Beek, Nobama Care, Delphinium en Stichting De Keerderberg kwam er een 24-uurs dienst, uitgevoerd door OGP (Ouderengeneeskundepraktijk). Deze 24-uurs dienst zet de SO voor meerdere ouderenzorgorganisaties in. Lianne: ‘Dat vraagt om dezelfde taal in triage en daarom hebben we voor verpleegkundigetriage.nl gekozen. Maar in het gebruik van de website op de mobiele telefoon liepen we soms tegen problemen aan. Zo werkt de wifi niet altijd en zijn niet alle zorgmedewerkers voldoende digitaal vaardig. Meerdere verpleegkundigen hebben daarom samen met de SO de pocketversie gemaakt.’

Mini-handboekje

De pocketversie helpt medewerkers om tijdens de triage vast te stellen of sprake is van een acute, dringende of niet dringende situatie en welke stappen zij vervolgens kunnen zetten. Vier organisaties hebben dit ‘mini-handboekje’ het afgelopen jaar succesvol uitgetest en zij gaan het nu breed inzetten. ‘We zien in de praktijk dat zorgmedewerkers onder andere door triage minder vaak een beroep doen op de SO. De werkwijze vergroot hun kennis en expertise en daardoor het zelfstandig handelen.’ Overigens ontvingen alle medewerkers vooraf een korte ‘info-training’ waarna zij dit met de SO verder uitrollen in de deelnemende zorgorganisaties.

Download de pocketversie van de triagewebsite (pdf)

Hoe pakt het in de praktijk uit?

In Zuidoost-Brabant werken nu vier zorgorganisaties met het instrument en steeds meer zorgorganisaties sluiten zich hierbij aan. ‘Het helpt in het proces van samenwerken’, licht Tiny toe. ‘Waar mensen ook werken, ze weten wat er van hen verwacht wordt.’ Gebruikers zijn positief, omdat het instrument houvast biedt en het eenvoudig is. Ook elders in het land zijn er inmiddels meerdere zorgorganisaties die werken met verpleegkundigetriage.nl of daar interesse in hebben. De grootste uitdaging blijkt het up-to-date houden van de protocollen.

Wat zijn de toekomstplannen voor verpleegkundigetriage.nl?

De regio wil graag dat verpleegkundigetriage.nl met hulp van Vilans tot een landelijk instrument wordt ontwikkeld. Het leunt nu te veel op de regio Zuidoost-Brabant en dat maakt het instrument kwetsbaar. ‘Het kan een heel sterk instrument zijn, maar dan moet het wel bij de tijd blijven. Dat moet geborgd zijn. Het lijkt erop dat we die weg nu inslaan met Vilans’, besluit Tiny.

Hoe laat je verpleegkundigetriage.nl goed werken? Do’s en don’ts

Do’s

  • Werk vanaf de start aan een breed draagvlak bij verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.
  • Zorg voor scholing.

 Don’ts

  • Probeer niet alle problemen in één keer op te lossen. Ga stapsgewijs te werk.
  • Maak geen eigen versie van dit instrument.

De triagewebsite werd in samenwerking met collega’s in de regio in 2014 gerealiseerd door Tiny Wentholt-Janssen van de Archipel Zorggroep in Eindhoven. Dat gebeurde met ondersteuning vanuit innovatiemiddelen voor de regio Zuidoost-Brabant. Neem voor meer informatie contact op met Tiny Wentholt-Janssen.

Door Karin Burhenne

Meer weten

Lees in deze serie over triage ook:

Geplaatst op: 18 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 10 februari 2023