Regioverpleegkundige verbindt zorg over muren heen in Midden IJssel

Twee teams van in totaal zestien regioverpleegkundigen doen in Midden IJssel in de avond-, nacht- en weekenddienst de triage voor zes zorgorganisaties. ‘Voor verpleegkundigen zoals ik, die er van houden om medisch technisch bezig te zijn, is dit een mooie en uitdagende functie.’

Triage in de ouderenzorg: de regioverpleegkundige in Midden IJssel

Regio’s experimenteren volop met nieuwe manieren van triage in de ouderenzorg om meer eenheid te krijgen in taal en aanpak. Dat bevordert de gewenste samenwerking van zorgorganisaties en zorgverleners in de regio en dat is weer belangrijk om het groeiend tekort aan zorgmedewerkers en behandelaren het hoofd te bieden. Regio’s ontwikkelen allemaal hun eigen hulpmiddelen of functies voor de triage. In een serie belichten wij de initiatieven in acht regio’s. Dit is deel 3: Midden IJssel.

Waarom een regioverpleegkundige?

In de regio Midden IJssel gingen begin 2020 twee teams regioverpleegkundigen (RV) aan de slag. Het gaat om een compleet nieuwe functie, die rechtstreeks voortvloeit uit het Ontwikkelplan 2019, dat een groot aantal zorgaanbieders en het Zorgkantoor Midden IJssel ondertekenden. Het plan gaat in op het groeiend tekort aan zorgmedewerkers: in eerste instantie het tekort aan verpleegkundigen, vooral in de nachtelijke uren.

Er zijn nu twee teams (Noord en Zuid) met in totaal zestien regioverpleegkundigen die in de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) de triage doen voor zes zorgorganisaties, waaronder de ouderenzorg, de revalidatiezorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De inzet van de teams regioverpleegkundigen versterkt de samenwerking van de verschillende zorgorganisaties en dat is precies wat Midden IJssel nastreeft. ‘We verbinden de zorg over alle muren heen’, zegt Maurice Baldizzone, regioverpleegkundige en medecoördinator van het Team Noord, dat ondergebracht is bij Carinova. Team Zuid is in dienst bij Solis.

Wat is de taak van de regioverpleegkundige?

Op dit moment doet de RV de triage waar het gaat om de Wet langdurige zorg met en zonder behandeling: voor mensen die medische zorg krijgen van de specialist ouderengeneeskunde (SO) of de eigen huisarts. Zorgmedewerkers van de zes organisaties kunnen de regioverpleegkundige in de ANW bellen met medische problemen waar ze zelf niet goed uitkomen, of als er een arts nodig is.

De ene keer is een advies op afstand voldoende, of kan de zorg tot de ochtend worden uitgesteld. Een andere keer gaat de RV naar de locatie toe voor nadere triage of medische handelingen. En indien nodig schakelt de regioverpleegkundige de SO of de huisartsenpost in. Daarbij baseert de RV zich op de Nederlandse standaard voor triage die huisartsen hanteren. Al kan de RV soms afwijken vanwege gemaakte afspraken over de zorg, bijvoorbeeld iemand niet meer in het ziekenhuis laten opnemen. Ook zijn de regioverpleegkundigen getraind in het triageren.

Hoe laat je triage goed werken? Do’s en don’ts

Do’s:

  • Blijf met betrokken partijen in gesprek en blijf de zorg evalueren.
  • Zet medewerkers in hun kracht door hen goed te coachen.
  • Wees toegankelijk als regioverpleegkundige.

Don’ts:

  • Een project waar meerdere organisaties bij betrokken zijn, is ingewikkeld. Denk niet dat het snel kan gaan, veranderen vergt veel tijd en een goede communicatie.

Hoe pakt het uit in de praktijk?

‘We zijn pas anderhalf jaar bezig en de functie is nog volop in ontwikkeling’, vertelt Maurice. Het is een constant zoeken naar wat de RV wel en niet mag en binnen welke kaders. Ook rapporteert de RV nu in het landelijk artsenportaal, maar die informatie is niet toegankelijk voor de zorgorganisaties. ‘Daar moeten we oplossingen voor vinden.’ Inmiddels is volgens hem wel veel bereikt en zijn goede werkafspraken gemaakt. Ook is er regelmatig overleg met de specialisten ouderengeneeskunde, zijn er leermomenten met basisartsen en proberen de regioverpleegkundigen zoveel mogelijk te coachen op de afdeling. ‘We werken nu veel meer samen’, zegt Maurice. De laagdrempeligheid van de RV is een van de succesfactoren, evenals de grote betrokkenheid van beide teams. Inmiddels is de RV een vaste bekende samenwerkingspartner voor de afdelingen en artsen. In praktijk blijkt bovendien dat de RV ongeveer 50 tot 60 procent van de vragen ‘afvangt’ van de arts.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

In september 2021 willen de twee teams het werk uitbreiden naar de thuiszorg, zodat zij echt met de huisartsenpost gaan samenwerken. Het is de bedoeling om de zorg in de ANW zo veel meer met elkaar te verbinden. Daarnaast zijn er plannen om het takenpakket van de RV te verbreden. Nu al worden zij ingezet in de coronavaccinatiecampagne en de zorg thuis voor COVID-patiënten. ‘Voor verpleegkundigen zoals ik, die er van houden om medisch technisch bezig te zijn, is dit een mooie en uitdagende functie. Je kunt echt meedenken over de behandeling en zelf veel medische handelingen verrichten. Ik zit hier zelf helemaal op mijn plek.’

Door: Karin Burhenne

Meer weten

Lees in deze serie over triage ook:

Geplaatst op: 8 juni 2021
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023