Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Nijbroek, 090802 Skyline van Nijbroek met de kerktoren. Foto: Sjef Prins - APA Foto

De demografische krimp, ontgroening en sterke vergrijzing zullen vele uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van zorgcontinuïteit. De regio Zuid-Hollandse Eilanden is met initiatieven en samenwerkingsverbanden gestart om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Begin 2019 hebben de VVT-aanbieders in regio Zuid-Hollandse Eilanden het Convenant Verpleeghuizen vastgesteld. Een aantal hoofdlijnen van de regionale samenwerking zijn hier uitgewerkt. Op 4 sporen zijn afspraken gemaakt: toeleiden, opleiden, behoud en innoveren.

Projecten

Binnen regio Zuid-Hollandse Eilanden lopen de volgende projecten:

  • Begeleiding op de werkvloer.
  • Kerngericht werken: huiskamers van de wijk (en tijdelijk verblijf)
  • ONS.
  • Arbeidsmarkt: Het Hoeksch Zorgcollege.
  • Domotica: technologische hulpmiddelen en alarmering.
  • Acute Nachtzorg.
  • Algemene kosten: overall projectleider.

Contact