Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Nijbroek, 090802 Skyline van Nijbroek met de kerktoren. Foto: Sjef Prins - APA Foto

De demografische krimp, ontgroening en sterke vergrijzing zullen vele uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van zorgcontinuïteit. De regio Zuid-Hollandse Eilanden is met initiatieven en samenwerkingsverbanden gestart om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Begin 2019 hebben de VVT-aanbieders in regio Zuid-Hollandse Eilanden het Convenant Verpleeghuizen vastgesteld. Een aantal hoofdlijnen van de regionale samenwerking zijn hier uitgewerkt. Op 4 sporen zijn afspraken gemaakt: toeleiden, opleiden, behoud en innoveren.

Projecten

Binnen regio Zuid-Hollandse Eilanden lopen de volgende projecten:

  1. Binden en boeien van medewerkers.
  2. Inzet werkcoaches / teamondersteuning.
  3. Vitaliteit.
  4. Thuis in de Kern.
  5. Acute zorg en technologie (afgerond)
  6. Op weg naar duurzame zorg voor ouderen op Voorne.

Contact