Regio Zuid-Holland Noord

Leiden, 100919 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTO Ilse Haasnoot en Bianca Rozendaal van Topaz Zuydtwijck op portet voor Vilans. Reportage Wervingsactie voor personeel. Ilse taat op de foto met een bewoonster.

In regio Zuid-Holland Noord neemt de druk op informele zorg (mantelzorg) toe. Door de vergrijzing wordt deze de komende jaren alleen maar groter. In de regio zijn vanwege de hogere bevolkingsdichtheid in verhouding veel en diverse medische voorzieningen voorhanden. Dit geldt voor zowel de zorg uit de basisverzekering als voor de langdurige zorg. Er is altijd wel een zorgaanbieder in de buurt gevestigd.

Het aantal inwoners in de regio Zuid-Holland Noord stijgt de komende jaren sneller (8,7%) dan het Nederlands gemiddelde (6%). Opvallend is de grote vergrijzing: in 2040 is het aantal ouderen (65+) met bijna 56% toegenomen. 22% van de ouderen is kwetsbaar, wat betekent dat ze meer zorg nodig gaan hebben. Gezien de vergrijzing zal het aantal kwetsbare ouderen toenemen.

Projecten

Binnen regio Zuid-Holland Noord lopen de volgende projecten:

  • Flexibele krachten
  • Radicale vernieuwing, waardevol onderwijs
  • Behoud medewerkers
  • Aandachtsbanen
  • Zij-instroom
  • Anders werken en anders organiseren
  • Scholing helpende 2.5
  • Carrousel oriĆ«ntatiebanen
  • Expertisecentrum dementie

Contact

Artikelen over Regio Zuid-Holland Noord: