Regio Rotterdam

Deventer, 131118 Humanitas Foto: Sjef Prins - APA Foto

Het aandeel van ouderen dat WLZ gebruikt in regio Rotterdam is in drie jaar tijd hard gestegen. Steeds meer klinkt er een roep om vormen van wonen waarbinnen de kwetsbare groep nog kan wonen. Leefstijl en leefomgeving hebben een sterke invloed op de gezondheid. Mensen met een lagere SES hebben vaker een ongezonde leefstijl. Multiproblematiek en de samenhang met het sociale domein spelen hier onmiskenbaar een grote rol. Kenmerken die in regio Rotterdam sterker naar voren komen dan in andere gebieden. Om deze reden is dan ook gekozen om de zorgkantoorregio Rotterdam te splitsen in 2 subregio’s, te weten stad Rotterdam en de regio Capelle – Krimpen.

Om de juiste kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren én om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te kunnen implementeren, is er in de beide subregio’s sinds 2018 een gemeenschappelijke aanpak. Een gezamenlijk aanpak waarin in wisselende coalities naast de VVT aanbieders en het zorgkantoor ook andere organisaties als ziekenhuis, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeente Rotterdam en onderwijsinstellingen actief zijn. Voor de regio Capelle – Krimpen is in 2019 de regionale visie op zorg opgesteld. Dit is de leidraad van het handelen in de regio. Voor de stad Rotterdam wordt het visiedocument in de december 2020 gepresenteerd. Deze visies zijn de leidraad voor het handelen in beide subregio’s.

Projecten regio Rotterdam

Binnen regio Rotterdam lopen de volgende projecten:

 • Innovatie
 • Vitaliteit & werkcoaches
 • Ondersteuning onderwijshulp 010
 • Culturele diversiteit
 • GGZ problematiek
 • Integrale samenwerking

Contact

 • Jan Verschuren, Waardigheid en trots in de regio coach, is contactpersoon van regio Rotterdam. Heb je vragen? Mail naar j.verschuren@vilans.nl

Projecten subregio Capelle-Krimpen

Binnen subregio Capelle-Krimpen lopen de volgende projecten:

 • Project 1: Bestuurlijk platform
 • Project 2: Regiovisie, stip op de horizon en RSSP
 • Project 3: Vitaliteit
 • Project 4: Leren en Ontwikkelen
 • Project 5: Innovatielab

Contact

Artikelen over Regio Rotterdam: