Regio Rotterdam

Deventer, 131118 Humanitas Foto: Sjef Prins - APA Foto

Het aandeel van ouderen dat Wlz gebruikt in regio Rotterdam is in drie jaar tijd hard gestegen. Steeds meer klinkt er een roep om woonvormen waarbinnen de kwetsbare groep nog kan wonen. Leefstijl en leefomgeving hebben een sterke invloed op de gezondheid. Mensen met een lagere SES hebben vaker een ongezonde leefstijl. Multiproblematiek en de samenhang met het sociale domein spelen hier onmiskenbaar een grote rol. Deze kenmerken komen in regio Rotterdam sterker naar voren dan in andere gebieden. Om deze reden is dan ook gekozen om de zorgkantoorregio Rotterdam te splitsen in twee subregio’s, te weten stad Rotterdam en de regio Capelle-Krimpen.

Om de juiste kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren én om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te kunnen implementeren, is er in de beide subregio’s sinds 2018 een gemeenschappelijke aanpak. Hierin zijn in wisselende coalities naast de VVT-aanbieders en het zorgkantoor ook andere organisaties als ziekenhuis, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, de gemeente Rotterdam en onderwijsinstellingen actief. Voor de regio Capelle-Krimpen is in 2019 de regionale visie op zorg opgesteld. Dit is de leidraad van het handelen in de regio. Voor de stad Rotterdam wordt het visiedocument in 2021 verwacht.

Projecten regio Rotterdam

Binnen regio Rotterdam lopen de volgende projecten:

  • Behoud van personeel door inzet van werkcoaches
  • Strategische regionale ontwikkelingen
  • ConForte innovatielab
  • Culturele sensitiviteit
  • Kennis over GGZ problematiek verhogen
  • Coördinatiepunt ELV
  • Vitaliteit / terugdringen ziekteverzuim

Contact

  • Jan Verschuren, Waardigheid en trots in de regio-coach, is contactpersoon van regio Rotterdam. Heb je vragen? Mail naar j.verschuren@vilans.nl

Projecten subregio Capelle-Krimpen

Binnen subregio Capelle-Krimpen lopen de volgende projecten:

Praten over morgen

Morgen gebeurt het. Dat was de boodschap van de debatavond op 22 september 2021 in het Isala Theater door zes ouderenzorgorganisaties. Onderwerp: de toekomst van ouderenzorg in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Diverse panelleden spraken met elkaar en met inwoners over morgen. Hoe willen Capelle- en Krimpenaren ouder worden? Bijna 300 inwoners namen deel en lieten hun stem horen. Lees erover in dit artikel.

Contact

  • Lieuwe-Jan van Eck, Waardigheid en trots in de regio-coach, is contactpersoon van subregio Capelle-Krimpen. Heb je vragen? Mail naar L.vanEck@vilans.nl

Artikelen over Regio Rotterdam: