Regio Noord-Midden Limburg

Tot 2040 wordt de regio Noord-Midden Limburg geconfronteerd met een sterke toename van het aantal ouderen. Het aantal jongeren neemt af. Als gevolg van tekorten op de arbeidsmarkt, met name bij verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde, is er een substantieel arbeidsmarktvraagstuk. Mede als gevolg hiervan is er een tekort aan capaciteit Wlz en wijkverpleging. De wachtlijsten lopen op, ouderen liggen te lang in het ziekenhuis en de doorstroom stagneert.

De zorgkosten in regio Noord-Midden Limburg liggen boven het landelijke gemiddelde, de ervaren gezondheid is lager en het beroep op het sociale domein is hoog. De regio kent dus vele uitdagingen die de aanbieders gezamenlijk aangaan.

Projecten

Binnen regio Noord-Midden Limburg lopen de volgende projecten:

  • Actielijn 1: Specialist Ouderengeneeskunde
  • Actielijn2: Praktijkbegeleiding en leerklimaat
  • Actielijn 3: Gezond roosteren
  • Actielijn 4: Innovatie
  • Actielijn 5: Behoud

Contact

Artikelen over Regio Noord-Midden Limburg: