Regio Midden-Brabant

Leiden, 100919 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTO Ilse Haasnoot en Bianca Rozendaal van Topaz Zuydtwijck op portet voor Vilans. Reportage Wervingsactie voor personeel. Ilse taat op de foto met een bewoonster.

In 2018 hebben de VVT-aanbieders in regio Midden-Brabant een samenwerkingsconvenant opgesteld. Deze is begin 2020 verder uitgewerkt naar een visie. De regio kenmerkt zich door goede regionale samenwerking vanuit visie. Het brede pallet van behoud van medewerkers, samenwerking met mantelzorgers, inzet technologie, anders werken en anders opleiden wordt in de regio opgepakt.

De groep mensen in de leeftijd van 45-70 jaar is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat de komende decennia een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in regio Midden-Brabant een grote groep mensen in de leeftijd van 20-30 jaar. Beide groepen zijn cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio.

Projecten

Binnen regio Midden-Brabant lopen de volgende projecten:

 • SwitchZ.
 • Heinde en Verre.
 • Spaanse verpleegkundigen.
 • MBO zorginnovatienetwerk.
 • Regionale aanpak zij-instroom.
 • Veilige werkomgeving, bedrijfsondersteuningsteam en teamreflectie / nazorg.
 • Buddy-programma.
 • Versterken vitaliteit.
 • Mantelzorgondersteuning.
 • Anders werken, zorgtechnologie.
 • Digitale vaardigheden medewerkers
 • Digitale tool arbeidsbemiddeling
 • Implementatie regionale visie

Contact

Artikelen over Regio Midden-Brabant: