Aafje zorghotel tijdelijk coronacentrum regio Rotterdam

Geplaatst op: 27 maart 2020
Laatst gewijzigd op: 13 augustus 2021

Eén van de grootste uitdagingen in de coronacrisis is de beschikbare beddencapaciteit. Het Aafje zorghotel locatie Maasstad Ziekenhuis wordt daarom ingericht als tijdelijk coronacentrum voor de regio Rotterdam. Door dit gezamenlijke initiatief komen ruim 160 extra zorgbedden vrij voor mensen met een coronabesmetting uit de omliggende ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Samenwerking

Het besluit tot het inrichten van een regionaal coronacentrum komt van ConForte (brancheorganisatie voor de ouderenzorg) en het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ). Zorghotel van Aafje bleek de meest geschikte locatie om in te richten als regionaal coronacentrum omdat het zorghotel direct in verbinding staat met het Maasstad Ziekenhuis en beschikt over 160 bedden en een deskundig zorgteam dat gewend is complexe zorg te leveren. “Het coronacentrum komt bij Aafje, maar het is een mooi gezamenlijk initiatief waarbij de zorgorganisaties echt de handen ineen slaan”, zegt Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van Aafje en tevens voorzitter van ConForte.

Gereedmaken coronacentrum

Het gereedmaken van de locatie is een ingrijpend proces dat snel en zorgvuldig gebeurt. Belangrijke voorwaarde om het coronacentrum te kunnen openen is de aanwezigheid van voldoende beschermend materiaal. “Uiteraard kunnen wij de zorg voor coronapatiënten alleen op ons nemen, als wij de veiligheid van onze medewerkers ook echt kunnen waarborgen”, zegt Buck “We zijn hierover in overleg met actiecentrum GHOR, dat toeziet op de verdeling van de beschermende middelen in de regio”.

Zodra het zorghotel beschikbaar is, er voldoende beschermend materiaal in huis is en het vervoer van zieke mensen naar het centrum goed geregeld is, is het coronacentrum een feit. De medewerkers van het zorghotel zijn ondertussen bijgeschoold en staan klaar om de zorg te leveren.

Zorghotelgasten overgeplaatst

Voor de 100 gasten die in het zorghotel revalideren is met grote zorg een passende plek gezocht waar zij hun revalidatieproces zo goed en veilig mogelijk kunnen voortzetten. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit thuis of bij een zorgpartner van Aafje. Onder andere zorgorganisatie Laurens heeft een groot deel van deze revalidanten overgenomen. Vrijdag vertrekken de laatste vier revalidanten uit het zorghotel.

Bron: Aafje.nl

Meer weten