ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg en levert door het aanbieden van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de zorg, samen met waarderingen over diezelfde zorg een belangrijke bijdrage aan transparantie in de gezondheidszorg. Organisaties die innovaties door willen voeren in het kader van het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots, moeten als voorwaarde actief met ZorgkaartNederland aan de slag.

Loes Bierma gaf tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 19 mei 2015 een presentatie over ZorgkaartNederland.

Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen en antwoorden over ZorgkaartNederland:

Wat is ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland is de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg. Inmiddels staan er ruim 230.000 waarderingen op ZorgkaartNederland. Deze waarderingen gaan over zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en praktijken. Zorgconsumenten kunnen ook individuele zorgverleners waarderen zoals medisch specialisten, huis-en tandartsen, fysiotherapeuten etc. Naast waarderingen biedt ZorgkaartNederland ook (kwalitatieve) informatie over aandoeningen, keuze-informatie en keurmerken.

Wie is de initiatiefnemer van ZorgkaartNederland?
ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF en is daarmee volledig onafhankelijk. ZorgkaartNederland is van patiënten, voor patiënten.

Wat zijn de belangrijkste kengetallen van ZorgkaartNederland?
De belangrijkste maandelijks gemiddelde kengetallen (peildatum juni 2015) zijn:

 • 1.000.000 bezoeken
 • 770.000 unieke bezoekers
 • 6500 nieuwe waarderingen
 • 3.7 miljoen pageviews

Wat is het nut van ZorgkaartNederland?
Op internet is het aanbod van zorg enorm versnipperd. Dit maakt het voor zorgconsumenten lastig de zorg te vinden die het best aansluit bij hun specifieke situatie. Ook is het vaak onmogelijk om op één plek de kwaliteitsinformatie, kwaliteitsonderzoeken en/of ervaringen van derden te vinden.
ZorgkaartNederland levert door het aanbieden van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de zorg, samen met waarderingen over diezelfde zorg een belangrijke bijdrage aan transparantie in de gezondheidszorg.

Is er eigenlijk wel behoefte aan ZorgkaartNederland? Is het niet gewoon weer een institutie?
Het plaatsen van waarderingen over producten, restaurants of vakanties is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Geluiden van de eigen achterban (patiëntenorganisaties) hebben NPCF er van overtuigd dat deze behoefte ook bestond bij zorgconsumenten. Het aantal bezoekers per maand en het sterk groeiend aantal waarderingen per maand, bevestigen die behoefte. (750.000 unieke bezoekers per maand, gemiddeld 6500 nieuwe waarderingen per maand.)

Zijn er andere sites die vergelijkbaar zijn met ZorgkaartNederland?
Binnen de gezondheidszorg opereren meerdere sites die vergelijkingsinformatie bieden. (Commerciële) voorbeelden zijn onder andere www.Independer.nl, www.Woonz.nl en www.Kiesvoorjezorg.nl. De informatie die deze sites presenteren, verschilt. Zo biedt niet iedere site waarderingen aan. Dit geldt ook voor de diverse sites van zorgverzekeraars met vergelijkingsinformatie.

Werkt ZorgkaartNederland samen met andere (internationale) waarderingssites?
ZorgkaartNederland werkt (internationaal) niet samen met andere waarderingssites. Qua functionaliteiten zijn er internationaal gezien wel veel vergelijkbare sites. Met name in de Verenigde Staten en Engeland is het fenomeen waarderingssite voor de zorg volledig ingeburgerd.

Is er een profiel bekend van mensen die een waardering plaatsen?
Er is geen profiel bekend van mensen die een waardering plaatsen. Om de drempel voor het plaatsen van een waardering zo laag mogelijk te houden, vraagt ZorgkaartNederland alleen naar de naam en het e-mailadres van mensen.

Is ZorgkaartNederland geschikt voor laaggeletterden?
ZorgkaartNederland is goed toegankelijk voor laaggeletterden. Een waardering plaatsen is heel eenvoudig. ZorgkaartNederland ontwikkelt ook middelen zoals uitleganimaties en infographics om het plaatsen van een waardering toe te lichten. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de redactie voor hulp en vragen. Het is echter onvermijdelijk dat ZorgkaartNederland sommige doelgroepen niet bereikt.

Aan welke criteria moeten organisaties en zorgverleners voldoen om op ZorgkaartNederland vermeld te worden? ZorgkaartNederland vermeldt alleen zorgverleners die een beroep uitoefenen dat valt onder de wet BIG art. 3, 14 of 34 en die een één op één behandelrelatie hebben met hun cliënt (wet WGBO). Een volledige lijst met typen zorgverleners vindt u op ZorgkaartNederland. Instellingen worden vermeld op ZorgkaartNederland als er zorg verleend wordt door het type zorgverlener dat op ZorgkaartNederland wordt vermeld. Ook instellingen die zich richten op verzorging en waar ten minste 8 uur per dag zorgverleners aanwezig zijn, worden vermeld op ZorgkaartNederland. Verpleeg- en verzorgingshuizen vallen onder deze categorie.

Kunnen organisaties die niet aan deze voorwaarden voldoen, ook vermeld worden?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om organisaties die niet aan deze criteria voldoen, op ZorgkaartNederland te vermelden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een zorgcoöperaties die opgericht zijn door burgers of burgerinitiatieven die voorzien in dagbesteding. Het zorglandschap is sinds 1 januari 2015 wel sterk veranderd. ZorgkaartNederland staat dan ook open voor de vermelding van nieuwe organisatietypen.

Hoe komt ZorgkaartNederland aan de adresgegevens van organisaties?
ZorgkaartNederland maakt gebruik van een externe database met daarin vrijwel alle verpleeg- en verzorgingsorganisaties in Nederland. Daarnaast kan iedereen organisaties en zorgverleners die niet op ZorgkaartNederland vermeld staan, aanmelden. De databankredactie checkt deze aanmelding en vermeldt de organisatie en/of zorgverlener vervolgens op de site. Gevolg is dat het overzicht van verpleeg- en verzorgingsorganisaties in Nederland zo goed als compleet is. Staat uw organisatie/locatie en eventueel bijbehorende zorgverleners desondanks niet op ZorgkaartNederland? Meld deze dan aan via het contactformulier.

Val je als organisatie negatief op, als je niet op ZorgkaartNederland staat?
De kans dat een organisatie die voldoet aan de criteria niet op ZorgkaartNederland staat, is niet groot. Dit is vaak alleen het geval als de organisatie of locatie net nieuw is. Een organisatie valt niet per definitie negatief op, maar wordt door potentiele cliënten niet gevonden in de zoekresultaten. Dit kan uiteraard wel negatieve gevolgen hebben.

Van welke diensten kan een organisatie gratis gebruik maken?
ZorgkaartNederland biedt diverse diensten en middelen aan waar organisaties gratis gebruik van kunnen maken:

 • Waarderingen lezen
 • Reageren op waarderingen (via redactie)
 • In contact komen met de inzender van een waardering
 • (Digitale) marketingtools zoals buttons en widgets
 • Notificatie als een nieuwe waardering is geplaatst via RSS-feed
 • Plaatsing van een set basisgegevens uit de ActiZ vvt-database (tbv filters en vergelijkingshulpen)

 

Wat zijn filters en vergelijkingshulpen?
Met de filters en vergelijkingshulpen op ZorgkaartNederland kunnen potentiele cliënten en hun naasten organisaties onderling vergelijken en zo de organisatie kiezen die het beste aansluit bij hun wensen. De informatie in de filters en vergelijkingshulpen is afkomstig uit de ActiZ vvt-database. Standaard levert ActiZ gratis een basisset gegevens aan ZorgkaartNederland. Dit betreft informatie over het zorgaanbod, de identiteit van uw organisatie en de doelgroep. ZorgkaartNederland gebruikt deze informatie om de filters en vergelijkingshulpen te vullen.

Ik ben geen ActiZ lid. Kan ik dan toch informatie over mijn organisatie aanleveren tbv filters en vergelijkingshulpen?
Ja, dat kan. Tegen een vergoeding per locatie kunt u voor de gewenste locaties de vvt-database vullen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ActiZ. ActiZ levert deze gegevens vervolgens door aan ZorgkaartNederland.

Wat is het nut van ZorgkaartNederland voor de sector?
De waarderingen dragen bij aan transparantie binnen de sector. Daarnaast is het voor een organisatie ook een middel om zich te profileren bij potentiële cliënten en hun naasten. De vergelijkingshulpen en filters stellen mensen bijvoorbeeld in staat een gerichte keuze te maken voor de organisatie die het beste aansluit bij hun wensen. In combinatie met andere informatie (keurmerken, nieuwsartikelen, aandoeningeninformatie) biedt ZorgkaartNederland zo een compleet en kwalitatief overzicht van de beschikbare zorg.

Welke rol vervult ZorgkaartNederland binnen het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots?
Organisaties die innovaties door willen voeren in het kader van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’, moeten als voorwaarde actief met ZorgkaartNederland aan de slag. Dit betekent dat er in het eerste jaar actief wordt toegewerkt naar een aantal reviews op de site dat een representatief beeld geeft. Leidraad hierbij is dat voor een gemiddelde locatie met 30 waarderingen al een representatief beeld kan worden gegeven. Bij de start van het programma geldt als voorwaarde dat:

 • de organisatie een pakket heeft of heeft aangegeven hier interesse in te hebben; of
 • de organisatie heeft al een interviewteam langs gehad, er staat een interviewteam gepland of ze hebben / gaan bij ZorgkaartNederland aan(ge)geven hier interesse voor te hebben; of
 • de organisatie heeft nagedacht over implementatie en gebruik van ZorgkaartNederland.

Na 2012 zijn er bij onze organisatie weinig waarderingen geweest, dit is helemaal ingezakt. Het vraagt vanuit de organisatie ook de nodige aandacht; waarderingen over je organisatie komen immers niet vanzelf?
Klopt, dit vraagt om beheer. ZorgkaartNederland moet daarom ook onderdeel worden van de mindset van de medewerkers. Het vergt tijd om ZorgkaartNederland te implementeren en te onderhouden. Zowel als het promotioneel is, maar ook als het is om je proces te verbeteren. De praktijk wijst wel uit dat een goede implementatie ook daadwerkelijk waarderingen oplevert.

Waarderingen komen dus meestal niet vanzelf. Is het gebruik van ZorgkaartNederland daarmee dan niet een beetje kunstmatig?
Dat ligt nu nog hoofdzakelijk aan de sector. In andere zorgsectoren is het plaatsen van waarderingen al veel gebruikelijker. Het aantal waarderingen wat per maand geplaatst wordt, laat ook een fors stijgende lijn zien. Daarnaast stimuleert ZorgkaartNederland op diverse manieren het plaatsen van waarderingen. Een sector waarin dit al geruime tijd succesvol is, is de ziekenhuissector. Deze successen passen we ook toe op andere sectoren, met een flinke organische groei van het aantal waarderingen als gevolg.

Waarom zou ik als mantelzorger een waardering plaatsen op ZorgkaartNederland? Dat doe ik niet automatisch. Als de organisatie mij vraagt het te doen, doe ik dat graag.
Mensen hebben wel soms een zetje nodig om een waardering te plaatsen. Dit is in andere sectoren (bv een review voor een vakantie) ook zo. Je laat een waardering achter voor een ander, om anderen te helpen een keuze te maken. Stimulans vanuit de zorginstelling zelf is daarbij dus een belangrijk extra zetje.

Wat kan ik als organisatie zelf doen om waarderingen te verzamelen?
ZorgkaartNederland biedt diverse marketingtools die u kunt inzetten op uw website of in (digitale) communicatie. Hiermee kunt u uw cliënten en/of hun naasten actief oproepen een waardering te plaatsen. In tips & trics voor het verzamelen van waarderingen vindt u meer praktische tips. Een belangrijk hulpmiddel wat ZorgkaartNederland u aan kan bieden, is de inzet van interviewteams.

Wat is een ZorgkaartNederland interviewteam?
Een interviewteam bestaat uit minimaal 2 getrainde interviewers. Zij interviewen gedurende minimaal een dagdeel (4 uur) uw bewoners op locatie. Een groter team en/of meer uren is ook mogelijk, afhankelijk van het aantal bewoners. De waarderingen worden na goedkeuring door de redactie direct op ZorgkaartNederland geplaatst. Op deze manier stelt ZorgkaartNederland u in staat om snel waarderingen te genereren.

Waarom zet ZorgkaartNederland interviewteams in?
De inzet van ZorgkaartNederland interviewteams is onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Transparantie binnen de sector is een belangrijk aandachtspunt binnen dit plan. ZorgkaartNederland is één van de middelen die inzet worden om deze transparantie te realiseren.

Zijn er kosten verbonden aan de inzet van ZorgkaartNederland interviewteams?
Nee, de inzet van ZorgkaartNederland interviewteams is gratis.

Wij hebben net in het kader van de CQ-meting interviews laten plaatsvinden binnen onze organisatie. Nu een ZorgkaartNederland interviewteam inzetten, is een te grote belasting voor onze bewoners. Kan dat niet beter aan elkaar gekoppeld/op elkaar afgestemd worden?
Een koppeling tussen de CQ en ZorgkaartNederland zou ideaal zijn maar gebeurt momenteel nog niet. Als binnen uw organisatie net de CQ heeft plaatsgevonden, is het uiteraard mogelijk het ZorgkaartNederland interviewteam op een later moment in te zetten.

Hoe bewaakt ZorgkaartNederland de kwaliteit van waarderingen?
ZorgkaartNederland werkt met een aanspreekbare redactie. De redactie leest iedere waardering en beoordeelt deze aan de hand van de gedragscode. Op deze manier borgt ZorgkaartNederland onder andere dat de gebruikelijke fatsoensnormen worden nageleefd. Ook faciliteert de redactie contact tussen de inzender van een waardering en de zorgverlener.

Maakt ZorgkaartNederland het bekend als mensen sjoemelen met waarderingen?
Dit gebeurt nu nog niet, maar dit is wel iets waar momenteel over nagedacht wordt. Overigens verwijdert ZorgkaartNederland waarderingen waarvan vaststaat dat ze frauduleus zijn, wel van de site. Om oneigenlijke waarderingen op te sporen beschikt de redactie over diverse (technische) middelen.