Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dat is de naam van het nieuwe programmaplan van het ministerie van VWS. In het plan staan de beleidsdoelstellingen en de aanpak om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verder te verbeteren.

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. De betrokken partijen zetten met dit plan gezamenlijk de beweging in gang naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg.

In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Verpleeghuiszorg kan door die samenhang zekerheid bieden aan verpleeghuisbewoners. bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij in het verpleeghuis van hun keuze de aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Drie doelstellingen

Het programma heeft drie doelstellingen:

  • Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.
  • Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.
  • Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Waardigheid en trots op locatie

Het programma Waardigheid en trots op locatie als onderdeel van Thuis in het verpleeghuis start vanaf januari 2019. De ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie bestaat uit een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, eventueel gevolgd met op maat ondersteuning bij de ontwikkelpunten. De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft een locatie van een verpleeghuis inzicht in de mate waarin het voldoet aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader. Hierdoor ontstaat er een scherper beeld van de huidige situatie en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te voeren. Als de organisatie aan de slag gaat met de ontwikkelpunten, kunnen ze op maat ondersteuning van het WOL-team ontvangen.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Mede op basis van goede voorbeelden heeft het Zorginstituut in 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kwaliteitskader vormt het markeringspunt voor de noodzakelijke omslag. In het kwaliteitskader is aangegeven wat bewoners en hun familie mogen verwachten. Voor de uitvoering van het kwaliteitskader is in het regeerakkoord een reeks die oploopt tot 2,1 miljard structureel opgenomen.

Video Programma Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

Meer weten