Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

thuis in het verpleeghuis‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dat is de naam van het nieuwe programmaplan van het ministerie van VWS. In het plan staan de beleidsdoelstellingen en de aanpak om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verder te verbeteren.

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. De betrokken partijen zetten met dit plan gezamenlijk de beweging in gang naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg.

In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Verpleeghuiszorg kan door die samenhang zekerheid bieden aan verpleeghuisbewoners. bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij in het verpleeghuis van hun keuze de aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Download het programmaplan ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. We zijn benieuwd wat zorgorganisaties gaan doen om de kwaliteit van hun locaties te verbeteren en hoe ze dat gaan aanpakken. Laat uw reactie achter op redactie@waardigheidentrots.nl

Drie doelstellingen

Het programma heeft drie doelstellingen:

  • Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.
  • Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.
  • Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op elke locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Mede op basis van goede voorbeelden heeft het Zorginstituut in 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kwaliteitskader vormt het markeringspunt voor de noodzakelijke omslag. In het kwaliteitskader is aangegeven wat bewoners en hun familie mogen verwachten. Voor de uitvoering van het kwaliteitskader is in het regeerakkoord een reeks die oploopt tot 2,1 miljard structureel opgenomen.

Video Programma Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

Meer weten