Wat werkt

Tips, tools en voorbeelden uit de verpleeghuiszorg

Tussen 2015 en 2018 namen ruim 168 zorgaanbieders met één of meerdere verbeterplannen deel aan het programma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen. De verbeterplannen hebben geleid tot inhoudelijke resultaten op zowel het niveau van individuele zorgaanbieders, als op themaniveau door het verzamelen van inzichten. Bekijk de eindrapportage Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen en bekijk het overzicht van alle factsheets. De geleerde lessen over de thema’s zijn vertaald in publicaties ter inspiratie. Klik op het thema naar keuze.

Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde Experiment verkorte indicatiestelling Persoonsvolgend budget Werken met zorgplannen Informatiewijzer cliëntportalen Deskundigheid professionals Communiceren met familie Instrumenten Ken je cliënt Werkbox Intimiteit & seksualiteit Samenwerking tussen client-mantelzorger-professional Nieuwe vormen van medezeggenschap Vrijheid & veiligheid Kwaliteit bij kleinschalig wonen Kwaliteit bij zelfsturing Inzicht in kwaliteit Online leerproducten voedselveiligheid Weekkalender voedselveiligheid Implementatie toolkit technologie