Zorgpact: samen leren en innoveren DOE je in de regio

‘Bemoei je ermee – de tijd is rijp’

Zorg, onderwijs en werkgevers komen tot regionale oplossingen voor de toekomstige arbeidsmarkt onder de paraplu van Zorgpact. Tijdens een workshop op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie‘ laten drie koplopers zien wat zij concreet samen doen om straks betere zorg te realiseren.

Betere zorg door een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Een werkbegeleider in de zaal kampt echter nog met de huidige werkelijkheid: “Wat is het nut van een verplichte zakelijke Engelse brief op een zorgopleiding? Ik heb stagiaires die dat echt niet kunnen.” Programmamanager van Zorgpact Danny van Deursen adviseert haar te overleggen met de opleiding: “Bemoei je ermee – de tijd is rijp!”

Van Deursen vertelt dat Zorgpact in 2015 van start ging en inmiddels 75 koplopers telt. Drie ervan vertellen vanmiddag hun verhaal. “We moeten ons realiseren dat de meeste mensen hun hele leven binnen een straal van dertig kilometer van hun woonplaats blijven werken. Om die reden moeten we de arbeidsmarkt regionaal benaderen. Zorgpact stimuleert het maken van bestuurlijke samenwerkingsverbanden binnen de regio’s.” Wie naar de website www.zorgpact.nl gaat, ziet dat daar ook aandacht is voor de benodigde regelruimte. Eventuele belemmeringen voor samenwerkingsverbanden kan men voorleggen aan Zorgpact. Van Deursen: “Een flink deel van de opgelegde regels blijkt overigens afkomstig van de zorg- en onderwijsinstellingen zelf.”

Voor wie is die taxi?

Het eerste voorbeeld van een beter geïntegreerde aanpak van zorgonderwijs en werkpraktijk komt van Bert Mulder van ROC Mondriaan. Mulder houdt zich bezig met arbeidsbesparende technologie in de zorg. Zijn samenwerkingsverband ‘Extra Strong’ wil ‘de nieuwe medewerker’ creëren, klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Hij legt uit hoe zijn studenten een app ontwikkelden waarmee flexwerkers in de zorg snel de juiste informatie kunnen vinden over allerlei locaties. “Stel je voor dat je als invaller ’s avonds hoort dat je de volgende ochtend op een voor jou onbekende locatie werkt. Dan weet je via onze app voor wie die taxi is die opeens voor de deur staat, bijvoorbeeld.” De samenwerking tussen de zorginstelling als opdrachtgever en de onderwijsinstelling ervaren beide partijen als bijzonder positief. “De zorginstelling krijgt tegen lage kosten een hoog rendement. En het onderwijs wil reële toepassingssituaties. Dat werkt het best.”
Een workshopbezoeker wil weten of zo’n vorm van samenwerken ook in Rotterdam zou kunnen. “Ja hoor, we praten zo even”, meldt een collega van Mulder meteen. Danny van Deursen noemt nog het Regionaal Investeringsfonds (RIF). “Denk daar ook aan. Het RIF stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.”

“Nu weet ik hoe het voelt”

Hoe voelt het om als cliënt afhankelijk te zijn? Zorg-ethisch lab sTimul Nederland laat het zien via een filmpje met herinneringen van twee deelnemers. Deze koploper biedt ervaringstrainingen van 24 uur aan. Zorgmedewerkers worden in dat etmaal cliënt, MBO-studenten verzorgen hen.

Deelnemer Willeke (22 jaar werkzaam in de zorg) kruipt tijdens de simulatie in de huid van een cliënt met dementie, met rollator. “Ik wilde steeds naar huis en ging wel honderd keer naar de dichte deur. De medewerkers haalden me daar telkens weg. Ik hoorde die meiden zuchten en begreep ze goed. Maar als ik zei dat ze niet zo aan mijn rollator moesten trekken omdat ik niet harder kon lopen, luisterden ze maar eventjes. Nu weet ik hoe het voelt als ik harder moet lopen dan ik eigenlijk kan.” Herlinde, een andere deelnemer: “Onvoorstelbaar hoe koud een badkamer kan zijn. En hoe hard een wc-bril als je wat langer moet wachten voordat de verzorging je komt halen. Dat vergeet ik niet meer.”

Beide deelnemers proberen nu in hun werk beter te letten op zaken die zijzelf onprettig vonden. Anky de Bakker van sTimul vertelt dat het ethische aspect veel aandacht krijgt. “Het ervaringsleren bestaat uit de inleefsessie en het reflectiegesprek na afloop. Het gaat erom dat men zich afvraagt wat goede zorg is voor degene voor wie men zorgt. Zo bevordert sTimul de ethische reflectie bij zorgverleners en studenten.”

Van elkaar leren

De derde koploper vanmiddag is NetwerkZON. Dit netwerk verenigt 120 Noord-Nederlandse zorg- en welzijnsinstellingen. NetwerkZON speelt een grote rol op het gebied van stagematching in de regio. Met een paar drukken op de knop vindt een effectieve match van vraag en aanbod plaats. Daarnaast zijn leernetwerken een belangrijke activiteit van de deelnemende instellingen. Jelly Zuidersma vertelt over de 35 interdisciplinaire leernetwerken die het Noorden inmiddels telt. Samen hebben ze hetzelfde doel: ‘het van elkaar leren beter mogelijk maken.’

Zuidersma vertelt dat de welzijnsvraag steeds centraal staat. Ze geeft een voorbeeld: “Een oudere patiënt met lage rugklachten moet keer op keer hetzelfde verhaal vertellen bij diverse zorgverleners: de huisarts, de fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige… Deze concrete vraag is het startpunt geweest voor een leernetwerk. Studenten gingen aan de slag en ontwikkelden een intakeformulier. Nu gebruiken alle betrokken zorgverleners ditzelfde intakeformulier.”
Met achter zich een slide met daarop tientallen samenwerkende partijen in haar regio concludeert Jelly Zuidersma: “Samenwerken loont altijd.”

Verslag door Linda van Ingen

Meer weten

Geplaatst op: 5 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 15 april 2019