Zo lang mogelijk je vrijheid houden met dementie

Chantal van Arensbergen

Op maandag 10 oktober 2016 organiseerde Waardigheid en trots in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg en het NCZ het congres ‘Cliëntenraad: van weten naar doen!’. Naast een plenair deel met een keynote door Gert van Dijk konden deelnemers diverse workshops bezoeken. Een daarvan was workshop 2.9: Vrijheid: er is meer mogelijk dan u denkt!

Als iemand dementie krijgt, vergt dat ook een groot aanpassingsvermogen van de omgeving, zo vertelde een man in de workshop ‘Vrijheid: er is meer mogelijk dan u denkt!’: “Willen we dagen aan het leven van een dierbare met dementie toevoegen, of willen we leven aan diens dagen toevoegen?”, vroeg hij zich hardop af. Uit bezorgdheid worden mensen met dementie gaandeweg steeds verder beperkt in hun doen en laten en dat tast hun kwaliteit van leven aan. In de workshop draaide het om de vraag wat de omgeving kan doen om mensen met dementie zich zo lang mogelijk vrij te laten voelen, zowel thuis als in het verpleeghuis. Of, zoals een andere deelnemer opmerkte: “In de samenleving bestaat de neiging om beperkingen op te leggen, ik wil graag zien wat er wel mogelijk is.”

Een deelnemer van de cliëntenraad aan de workshop 'Vrijheid: er is meer mogelijk dan u denkt'

Dat was precies waar workshopleidster Chantal van Arensbergen het over wilde hebben. Zij is een van de gespreksleiders van het landelijk project Vrijheid en veiligheid bij dementie. In dit project worden in het hele land bijeenkomsten georganiseerd om de dialoog over dit thema op gang te brengen. “Als we praten over vrijheid en veiligheid, is er meer mogelijk dan we denken”, vertelde de workshopleidster. Zij nodigde de aanwezigen uit om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan, steeds op basis van korte filmpjes. Zoals het filmpje over de dementerende Erik die nog thuis woont. En die door zijn omgeving zo vrij mogelijk wordt gelaten. Al wandelend met zijn buurman, en thuis, in de keuken bijvoorbeeld. “Ach, dan valt er een keer een kopje kapot, so what?”, zegt zijn vrouw in het filmpje. Of neem het filmpje over de bewoner van een verpleeghuis die regelmatig buiten gaat wandelen en die dankzij een Track en trace systeem getraceerd kan worden als hij te lang wegblijft.

Deelnemers van cliëntenraad

Allemaal mooie voorbeelden die veel discussie en vooral opvallend veel persoonlijke verhalen opleverden. Over het eigen dorp of de stadswijk, waar mensen elkaar helpen. Over de behoefte om mensen met dementie tegen mogelijk gevaar te willen beschermen. Maar ook, dankzij de insteek van de workshop, over de vraag hoe ver we daarin moeten gaan en hoe het misschien anders kan? Een hele vruchtbare workshop dus, die Chantal van Arensbergen dan ook tevreden afsloot.

Verslag door Karin Burhenne

Meer weten


Geplaatst op: 14 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019