Waardigheid en trots in de regio: ‘Niet de omvang, maar de ideeën zijn van belang’

Op 2 april kwamen alle bestuurders die in de zorgkantoorregio West-Brabant verpleeghuiszorg  (Waardigheid en trots in de regio) bijeen om hun handtekeningen te zetten onder een breed convenant over een betere samenwerking bij het uitvoeren van het gehele kwaliteitskader. Het vinden en binden van personeel in de verpleeghuiszorg in West-Brabant speelt daarbij een hoofdrol.
CZ Zorgkantoor tekende mee. Voor het zorgkantoor is het convenant een leidraad bij de inkoop van zorg.

Marktdenken

Aan de basis van het convenant ligt een reeks van gezamenlijke plannen voor de inzet van het ontwikkelbudget die de laatste tijd zijn ontwikkeld. De tekenende zorgaanbieders zijn groot en klein en verschillen in hun prioriteiten bij hoe het aanbod van personeel en vraag vanuit de zorg het best kan worden gematcht. Het goede nieuws is dat de zorgaanbieders bereid zijn hun expertise, inzichten en plannen te delen. Het marktdenken heeft z’n langste tijd gehad, zo werd 2 april benadrukt.

Bestuurder Peter van den Broek van Groenhuysen (24 verpleeglocaties): ‘Wij geloven in slimmer organiseren. Als je bijvoorbeeld het voorraadbeheer van verpleegartikelen beter regelt, kun je zorgmedewerkers ontlasten. Tegelijkertijd is tanteLouise in Bergen op Zoom nadrukkelijk de technologie aan het verbeteren. Door ervaringen te combineren – slimmer organiseren en slimmere technologie – kun je het werk voor zorgmedewerkers makkelijker maken, zodat ze meer tijd voor hun cliënten hebben.’ Groenhuysen verwerkt z’n ervaringen in een toolbox waar straks ook de anders zorgaanbieders gebruik van mogen maken.

Ervaringen combineren

Onder de organisaties die het convenant ondertekenden, zijn grote en kleine zorgaanbieders. Thebe is met 4.100 medewerkers vergeleken met de meeste andere zorgaanbieders een gigant. Wat is het belang van Thebe om mee te doen aan dit convenant? Luc Kenter: ‘We in ons eentje een misschien heel eind komen met het kwalitatief en kwantitatief op orde brengen van de personeelssamenstelling, maar ik ga toch liever voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio. Bovendien kunnen wij leren van hoe de kleinere organisaties het doen. Die zien en weten soms dingen die wij over het hoofd zien.’

Michel Wijngaards van woonzorgcentrum Ruitersbos (110 zorgplaatsen) leidt zo’n kleine organisatie. Hij zegt: ‘Mijn kantoor is midden tussen de medewerkers en cliënten. Ik kom ze elke dag tegen. Dan heb je de mooiste gesprekken. Juist in een kleine organisatie kun je de vruchten plukken van een gevoel van geborgenheid en van korte lijnen. Onze ervaringen binnen kleinschalige setting kunnen interessant zijn voor anderen zijn.’

Denktank ingesteld

De ondertekening van het convenant was 2 april ook aanleiding om een denktank in te stellen. Deze denktank gaat de voorbereiden treffen voor de regionale toekomstvisie op de verpleeghuiszorg. Wat is de stip op de horizon, waar staan we over vijf jaar en wat betekent dat concreet voor de organisaties: dat zijn de vraagstukken. De denktank gaat de regionale dialoogsessies voorbereiden. Daarbij gebruiken ze bijvoorbeeld de eerder door Actiz ontwikkelde analyses.

In de personele samenstelling van die denktank werd op 2 april ook gelet op dwarsverbanden met andere zorgkantoorregio’s in Brabant. Niet iedereen stond onmiddellijk te springen om in de denktank te zitten. Het kost tijd en energie. Zeker voor kleine organisaties zijn dat zeer schaarse goederen. Op de vraag van coördinator Lieuwe-Jan van Eck wie er in denktank wil gaan zitten, stak Ilonka de Waal, directeur van Altenstaete (34 appartementen) in Nieuwendijk – Werkendam, na enige aarzeling haar hand op: ‘Wij zouden op zich wel mee willen denken, maar hoe kunnen wij als heel kleine organisatie onze ideeën dan inbrengen?’ Lieuwe-Jan: ‘Je schaalgrootte is niet van belang, de frisheid van je ideeën wel.’ En dus zit nu ook Ilonka de Waal in de West-Brabantse denktank.

Convenant Breda

De uitdagingen achter het convenant

De regionale samenwerking in West-Brabant krijgt vorm in zes plannen van aanpak die elk een afgebakend thema behandelen.

1. Procesoptimalisatie

Processen zo inrichten dat de cliënt zorg en welzijn op maat wordt aangeboden en zo dat het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt gevolgd. Idee hierbij: laat de zorgprofessionals vooral doen waar zij goed in zijn en faciliteer hen daarbij maximaal. Gerekend wordt op hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en lagere uitstroom.
Deelnemers: Groenhuysen, Surplus, Avoord, Thebe, tanteLouise en meer aanbieders in 2020.

2. Anders werken

Met inzet van technologische ondersteuning worden de zorgprocessen anders en slimmer ingericht. Dit is gefocust op drie projecten:

  • Reductie van medicatiefouten. Deelnemers: tanteLouise, Maaswaarden, Volckaert, Riethorst Stromenland, Het Hoge Veer, Raffy en Leystroom.
  • Planbare continentiezorg. Deelnemers: tanteLouise, Surplus, Groenhuysen, Park Zuiderhout, Het Hoge Veer, Riethorst Stromenland, Volckaert, Thebe, Maaswaarden en Raffy.
  • Expertise zonder afstand (inzet industriële variant van de Google-glass bril). Deelnemers: tanteLouise, Park Zuiderhout, Maaswaarden, Volckaert, Surplus, Riethorst Stromenland, Avoord, Ruiterbos, Thebe Raffy en Leystroom.

3a. Transmuraal werken (adhaerentiegebied Bravis)

Kwetsbare mensen langer in hun eigen omgeving te laten functioneren en daardoor een onnodige tussentijdse tijdelijke verhuizing naar het ziekenhuis te voorkomen. Tantelouise stelt in dit kader 12 transmurale observatie bedden beschikbaar. Groenhuysen doet mee met 30 bedden.

3b. Transmuraal werken (adhaerentiegebied Amphia)

Amphia, het MSB Amphia, Avoord, de coöperatie De MARQ, Revant, De Riethorst Stromenland, Surplus, Thebe en Volckaert gaan samen de transmurale zorg verbeteren. Dat doen ze door de cliëntgerichte zorgketens en cliëntenstromen te verbeteren, een kennis- en expertisecentrum in te richten en door crisisopvang te leveren tijdens avonden, nachten en weekenden. Ook opvang bij spoed en complexe eerstelijnsverblijf, tijdens de ANW-uren via het aanmeldportaal.

4. Brabant-Plus

Prisma, Thebe, De Wever, Volckaert en De Riethorst Stromenland willen de in- en doorstroom van medewerkers vergroten. Ook komt er meer aandacht voor het werven en behouden van mensen. Bovendien is het de bedoeling om onderwijs en praktijk beter op elkaar af te stemmen.
De vijf zorgorganisaties werken daarom samen met AVANS Hogeschool en het ROC Vitalis. Werkgeversorganisatie Transvorm en VWS ondersteunen dit project.
Op termijn haken ook Ruiterbos, Zuiderhout en de Wijngaerd aan.
Brabant-Plus is gebaseerd op vijf projecten.

  • SwitchZ: zij-instromers worden aangetrokken en opgeleid via een verkorte leerroute (mbo en hbo).
  • ‘Van heinde en verre’: investeren in het aantrekken van buitenlandse verpleegkundigen.
  • Praktijkgestuurd leren: het onderwijs aanpassen voor zij-instromers die al de nodige werk- en levenservaring hebben.
  • Versterking vitaliteit van medewerkers: medewerkers bewuster maken van hun fysieke en mentale vitaliteit en hen op deze vlakken te faciliteren. Voor kwetsbare doelgroepen komt een speciale aanpak.
  • Buddysteem: buddy’s begeleiden en coachen medewerkers.

5. Co-creatie (Van regels naar relaties)

Surplus heeft hier al ruim ervaring mee. Kern van de zaak: schrappen van regels alleen biedt geen oplossing. Consequent werken vanuit de relatie tussen bewoners, naasten en hulpverleners lijkt een noodzakelijke onderlegger. In dit project worden ervaringen in het West-Brabantse netwerk gedeeld en wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor kwaliteitsvraagstukken met behulp van het ZorgEthisch Model.
Deelnemers: Surplus, De Riethorst Stromenland, Volckaert, CZ Zorgkantoor en andere geïnteresseerde organisaties in West-Brabant.

6. Visie-ontwikkeling en strategische personeelsplanning

Hoe kun je toekomstige keuzes vergemakkelijken? Waardigheid en trots en het zorgkantoor begeleiden zorgorganisaties bij visie-ontwikkeling en bij strategische personeelsplanning. Doel is een vertaling naar bruikbare informatie die keuzes ondersteunen.

Door: Rob van Es

Meer weten

Geplaatst op: 17 april 2019
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2022