Verslag Workshop Eigen regie: klanten kunnen kiezen

Op 4 juli 2016 verzorgden zorgorganisaties Vivium, Hilverzorg en Beweging 3.0 een presentatie over Eigen regie. De organisaties stellen de vraag centraal: Hoe zorgen we dat cliënten kunnen kiezen wat bij hen past, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en hun kwaliteit van leven op zijn minst gelijk blijft en waar mogelijk verbetert? In de workshop lichtten ze toe hoe ze dit hebben aangepakt, wat er goed ging en waar ze tegen aan zijn gelopen.

Wondervraag

Marion Verhey (Hilverzorg) en Marjolein Brüning (Vivium) trappen af en vertellen hoe zij ervoor hebben gezorgd dat cliënten zoveel mogelijk kunnen kiezen wat bij hen past. Veel aandacht gaat er uit naar het achterhalen van de vraag van de klant: Neem de tijd voor het gesprek en denk na over welke gesprekspartners het beste aansluiten. De ‘Wondervraag’ biedt uitkomst om te dromen en de vraag van de klant te kunnen achterhalen; het gaat om het ‘goede gesprek’. Deze vraag is een beetje vreemd, maar blijkt in de praktijk echt te helpen. Stel nou, je gaat vanavond naar bed en tijdens je slaap gebeurt er iets. Een ‘wonder’. Een wonder waardoor al de problemen waarvoor je hier bent, in één klap zijn verdwenen. Wat zijn dan de eerste dingen waaraan je merkt dat er een wonder is gebeurd gedurende de nacht?

Obstakels

Er zijn ook obstakels die genomen moeten worden om te komen tot persoonsvolgendheid van het budget. Financieringsstromen hinderen de persoonsvolgendheid van het budget; regels zijn per stroom verschillend en verschillend te interpreteren. Ook is er een verfijning nodig van de kosten en opbrengsten naar producten en diensten. Klant en mantelzorger hebben objectieve informatie nodig en dat vraagt om transparantie en een eenvoudigere monitoring/rapportage.

Anoeshka de Waard van Hilverzorg vertelt op bevlogen manier wat voor haar Eigen Regie betekent en hoe zij dat vormgeeft in het dagelijks contact met haar klanten. Zij gaat op zoek naar wat de klant wil en hoe zijn/haar ideale dag er uitziet. Erwin Hoogeveen houdt als cliënt de spiegel voor aan de medewerkers en de organisatie. En in die gezamenlijkheid komen zij met elkaar tot respectvolle zorg en met Eigen regie voor de klant. Hoe dat er uit ziet komt uitgebreid aan bod in een video die haar première beleeft op het congres.

Het experiment is gestart op een bescheiden schaal en onderweg gevolgd door een monitor. Vanaf de nulmeting tot op heden laat het verloop van de zorgvraag met Eigen Regie een interessante ontwikkeling zien, van VenV diensten naar meer dagbesteding en mantelzorg. De keuze van de klant leidt tot meer variatie in dienstverlening met een meer vitale uitkomst als resultaat. De zorgorganisaties pleiten daarom voor opschaling naar meerdere klanten.

Meer weten

 

Geplaatst op: 16 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 9 december 2019