Verslag – vrijwilligers van harte welkom bij Ruitersbos!

Als je vraagt ‘hebben we vrijwilligers nodig vanwege alle bezuinigingen?’ dan zijn zorgmedewerkers wel geneigd om met ja te antwoorden. Maar eigenlijk vinden zij vooral dat vrijwilligers het leven van de bewoners verrijken. Met een goede aanpak kun je meer vrijwilligers vinden én binden aan je organisatie. Dat heeft Ruitersbos al laten zien. In nog geen jaar tijd is het aantal vrijwilligers van 25 naar 100 gestegen. Anja van Til, coördinator vrijwilligers: ‘De rode draad is de drijfveer. Niet alleen vanuit de organisatie gezien, maar ook vanuit de vrijwilliger. Onze drijfveer om met vrijwilligers te werken is hun toegevoegde waarde voor onze bewoners, met vrijwilligers wordt het voor hen een stukje beter. Maar om meer vrijwilligers te benaderen, moeten we ook op hùn drijfveren inspelen’.

Communicatie is de spil

Kernwoorden in de aanpak van Ruitersbos zijn: visie, aandacht, samenwerken, communicatie en inzetten op leren en ontwikkelen. De basis is: vrijwilligers zijn van harte welkom! Dat klinkt zo simpel, maar toch zit er een hele wereld achter: zorgen dat vrijwilligers zich welkom en betrokken voelen. Wat moet je daarvoor doen? Voor een groot deel gaat dat over communicatie, de spil waar het om draait als het gaat om de samenwerking met vrijwilligers. Je moet hier continu aan werken. Dit betekent goed luisteren en van daaruit handelen. Intake gesprekken met vrijwilligers organiseren. Maar ook vrijwilligers vriendelijk groeten als zij binnenkomen. De communicatie met vrijwilligers is niet alleen een taak van de coördinator vrijwilligers maar van ook van de medewerkers van de zorgteams. Hoe krijg je dat voor elkaar en hou je dat vast in de waan van de dagelijkse praktijk? Tip: zorg dat het onderwerp steeds terugkomt in het werkoverleg, anders zakt het snel weg bij de medewerkers. Onder het motto ‘Vrijwilligers zijn waardevol’ heeft Ruitersbos het vrijwilligersbeleid in een overzichtelijk A4-tje voor alle medewerkers toegankelijk gemaakt.

vrijwilligers

Aandacht

Aandacht geven aan vrijwilligers klinkt ook als een open deur. Daarvoor heeft Ruitersbos onder andere het attentiebeleid ontwikkeld, zodat vrijwilligers een kaart krijgen op hun verjaardag. Maar aandacht gaat ook via de ambassadeurs voor de vrijwilligers per team. Daarnaast organiseert Ruitersbos diverse bijeenkomsten zoals elk jaar een bedankdag voor de vrijwilligers. Ook hier geldt weer: hou contact en toon interesse. De wens van Anja is om elke dag een aanspreekpunt voor de vrijwilligers per team te hebben, die dat stukje aandacht voor haar rekening neemt.

Talentenkaart

Luisteren naar vrijwilligers betekent ook: open staan voor hun inbreng en ruimte bieden aan de initiatieven die zij willen nemen. Ruitersbos evalueert dan ook regelmatig met de vrijwilliger: zit je nog op de goede plek? Wat zou je graag willen? Daarvoor werkt Ruitersbos o.a. met de Talentenkaart , waarop vrijwilligers zelf kunnen aangeven wat hun talenten zijn, en wat zij graag willen doen. Zo kunnen vrijwilligers meer ingezet worden op basis van hun eigen interesses en hobby’s, dus niet op basis van wat de zorgmedewerker goed uitkomt.

WIFA-model
Om goed samen te werken met vrijwilligers, heeft Ruitersbos binnen de organisatie het WIFA-model geïntroduceerd. Voor zorgmedewerkers is het WIFA-model een handige leidraad voor de samenwerking met vrijwilligers. WIFA staat voor:

Waarderen:   waardering en respect realiseren tussen vrijwilligers en medewerkers.
Informeren:   informeren van vrijwilligers over zaken met betrekking tot bewoners,     activiteiten en organisatie.
Faciliteren:     faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en training van vrijwilligers.
Afstemmen:   afstemmen met tussen vrijwilligers over zaken met betrekking tot bewoners en werkzaamheden.

Meer informatie over het WIFA-model op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

Leren en ontwikkelen

De medewerkers van Ruitersbos leren aan de hand van scholing hoe zij aandacht kunnen geven aan vrijwilligers, en hoe zij hiervoor het WIFA-model kunnen gebruiken. Maar er is ook scholing voor de vrijwilligers, bijvoorbeeld over het omgaan met onbegrepen gedrag. Tip: zet de e-learning open voor vrijwilligers en bespreek met de vrijwilligers aan welke scholing zij behoefte hebben. Vanuit de eigen organisatie kun je dan al aan veel vragen tegemoet komen. Een simpele demonstratie van de Duofiets helpt vrijwilligers al over de drempel om met bewoners op stap te gaan. Anja: ‘Het zit vaak in kleine en simpele dingen, maar hiermee hebben we al veel gerealiseerd. Zo zijn we hard op weg naar het keurmerk Goed geregeld. Daar mogen we trots op zijn!’

Verslag door Annemieke Bol

Meer weten

Geplaatst op: 13 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 13 juli 2017