Verslag voorlichtingsbijeenkomst 19 mei 2015

Op 19 mei 2015 kwamen ruim 200 geïnteresseerden naar de voorlichtingsbijeenkomst over het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’ in het NBC in Nieuwegein.

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS gaf tijdens deze bijeenkomst een toelichting op de deelname aan dit programma. Manon Jansen, programmamanager Kwaliteit Verpleeghuizen en Anno Pomp, Coördinator Strategie langdurige zorg van het ministerie van VWS openden de bijeenkomst met een presentatie over ‘Waardigheid en Trots’ en ‘Waardigheid en trots’.

ZorgkaartNederland

Loes Bierma van de NPCF vertelde over het hoe en waarom van ZorgkaartNederland.nl en gaf een toelichting op de voorwaarde van deelname aan ZorgkaartNederland om een voorstel in te kunnen dienen voor het vernieuwingsprogramma.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Anja Jonkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaf tijdens de sessie ‘Basis op orde’ een presentatie over hoe de IGZ haar toezicht wil vernieuwen en hoe de IGZ in het kader daarvan omgaat met de verpleeghuislocaties die meedoen aan het vernieuwingsprogramma.

Project administratieve lasten

De projectgroep Aanpak administratieve lasten op het terrein van de Wet langdurige zorg gaf een toelichting op de doelstellingen en actieplan van het project en wat de projectgroep kan doen in het kader van het vernieuwingsprogramma.

Ervaringen ERAI

Nellie Pels, Beleidsadviseur bij Opella, deelde haar ervaringen met het Experiment regelarme instellingen (ERAI), in het kader van het nieuwe programma ‘Waardigheid en trots’.

Presentaties

Download de presentaties van het plenaire gedeelte:

  1. Waardigheid en Trots – Manon Jansen, ministerie van VWS
  2. Waardigheid en trots – Anno Pomp, ministerie van VWS
  3. Ondersteuning via de zorgkantoren – Ineke Wever, ZN

Download de presentaties van de themasessies:

N.B. Van de sessies ‘Basis op orde’ en ‘Praktische vragen’ zijn geen presentaties.

Aangepaste tijdslijn

In overleg met de deelnemers zijn de data voor het indienen van een voorstel en het toelichten van dit voorstel aangepast:

  • Dien uw voorstel voor 18 juni 2015 in per e-mail: kwaliteitwlz@minvws.nl
  • Op 3 juli 2015 krijgen deelnemers de gelegenheid om hun voorstellen toe te lichten
  • Op 21 juli 2015 krijgen de indieners te horen op welke voorstellen wordt ingegaan

Geplaatst op: 21 mei 2015
Laatst gewijzigd op: 19 mei 2020