Verslag themabijeenkomst Het nieuwe kwaliteitskader – subgroep 2

Op 16 februari vond de themabijeenkomst ‘Het nieuwe kwaliteitskader’ plaats. Na een plenaire start gingen de deelnemers in subgroepen uiteen. In subgroep 2 deelden Ariens Zorgpalet, Inovum, Zorggroep Maas & Waal, Zorgstroom, Zorgfederatie Oldenzaal en ZZG Zorggroep hun kennis en ervaringen.

Reactie op het visiedocument van Jan Coolen

 • Het kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een breder perspectief, namelijk wat verstaan we onder goede verpleeghuiszorg. Wij (en onze medewerkers) zijn erg gecharmeerd van het stuk van Jan Coolen. Dit is waar het in de ouderenzorg om moet gaan. Dit stuk zouden we eigenlijk moeten omzetten naar een A4 en dit als oplegger voor het nieuwe kwaliteitskader gebruiken – suggestie ZG Maas en Waal.
 • Dit visiedocument vult al teveel in en lijkt weer op zoek te gaan naar aanknopingspunten om kwaliteit te kwalificeren.
 • De casus schetst wel een heel ideaal beeld. We missen hierin de dilemma’s in het samenspel met familie en vrijwilligers, wat in de praktijk vaak lastig blijkt. Dit komt nog onvoldoende terug. Zorgstroom: Mensen die bij ons komen wonen, hebben vaak helemaal niet zo’n sterk netwerk.
 • Goed dat we stoppen met de meetlijstjes. Dat werkt niet.
 • Kern van kwaliteit: ruimte voor welbevinden!
 • De complexiteit van de zorg neemt toe. Andere dingen worden van belang, comfort bieden in de laatste jaren. Muziek, snoezelen, pijnvermindering, etc. We moeten een realistischer beeld scheppen van de mensen die er bij ons wonen. Dat lijkt niets op de mensen die op onze website staan.
 • Is de uitvoer van het kwaliteitskader wel uitvoerbaar in de huidige praktijk, waar het simpelweg enorm druk is voor de zorgprofessional? Men kan geen Bijenkorf kwaliteit verwachten voor Wibra prijzen. Geen 1 organisatie krijgt het maximale tarief (NZA).
 • Kwaliteit hoeft niet altijd groots te zijn, dat kan in hele kleine dingen zitten.
 • Palliatieve zorg in verpleeghuizen zou veel centraler moeten staan. Mensen wonen hier vaak maar 1-3 jaar totdat zij overlijden. Het gaat vaak om palliatieve zorg. De elementen uit de palliatieve zorg zouden meer voorop moeten staan. Dan ga je als zorgprofessional ook andere keuzes maken: snoezelen i.p.v. een wasbeurt. Wat is op dat moment fijner en belangrijker voor die cliënt. Zorg op maat. Maar deze keuzes maken vraagt lef. Daar moet je als bestuurder ook achter staan en je personeel in kunnen en willen steunen.

Instrumenten/ervaringen

 • Vernieuwend Zorgen van Vilans (zorgstroom start in april met een concreet project).
 • Aan de slag met de eerste 3 thema’s: Oplossingsgericht denken, kwaliteit van leven, zelforganisatie.  En deze vertalen naar het ECD (wordt nog gebouwd).
 • Eigen zorgplannen.
 • Communicatie over managementteam overleggen.

Hartenkreten

 1. Wees reëel over waar het over gaat. Wees realistisch over de doelgroep, gedrag, etc. Zie ook document Jan Coolen.
 2. Laat het instrumentarium aan het veld zelf. Geef hierin vertrouwen!
 3. Randvoorwaarden bieden: professionals moeten ruimte krijgen voor nieuw perspectief.

De deelnemers van subgroep 2 waren: Rianne Altena (Ariens Zorgpalet), Aad de Jonge (Inovum), Thea van Kraaij (Zorggroep Maas & Waal), Annet Tramper (Zorgstroom), Ellen Veenhuis (Zorgfederatie Oldenzaal), Hans Wolters (ZZG Zorggroep).

Verslag door Lex Tabak en Sabina Mak

Meer weten


Geplaatst op: 1 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019